term.subject="administration"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Museologi mellem fagene

  • Bog
  06.1 MUS

  Museologi mellem fagene

  2021
  1. oplag (2021)
  Undersøgelse af dialogen mellem fag og museologi på 16 forskellige forskningsområder. Bogen afspejler 50 års udvikling på området og berører alt fra levendegørelse over brugerinddragelse og stakeholderanalyse til udstillingsæstetik og postkolonialisme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38604392|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Brædder, Vinnie Nørskov, Lise Skytte Jakobsen, Ane Hejlskov Larsen
  Note: 
  Indhold: Materialitet og immaterialitet (Per Dahl: Danske forfattermuseer : former og formidling. Antropologi : levende mennesker og levende ting / Thomas Fibiger, Sophie Hooge Seebach og Thea Skaanes. Kunsthistorie og museologi : museologiske processers betydning for kunstværkers værdi / Lise Skytte Jakobsen og Ane Hejlskov Larsen. Mellem kunst og arkæologi : klassisk arkæologisk udstillingspraksis / Lærke Maria Andersen Funder og Vinnie Nørskov) ; Roller og identitet (David C. Harvey: Kulturarvens geografier : museer som rum for dialog. Gertrud Latif Knudsen: Stakeholderteori på museet. Britta Timm Knudsen: Oplevelsesøkonomi på museum. Marianne Achiam: Naturvidenskabens museer og museernes naturvidenskab) ; Rum og steder (Kritisk kulturarv, arkæologi og fængselsmuseer : et spørgsmål om autenticitet, oplevelser og aktivisme / Laura McAtackney og Helle Schmidt. Sally Thorhauge: Museet som læringsmiljø : museologi i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Animerende lyd : at færdes på museer gennem musik, lyd, tid og rum / Ansa Lønstrup og Charlotte Rørdam Larsen) ; Performativitet - nedbrydning af hierarkier (Brugerinddragende museumsdesign / Nanna Holdgaard og Dagny Stuedahl. Anne Brædder: Aktive fortidsbrugere : frivillige aktører i frilandsmuseers levendegørelse. Ida Krøgholt: Dramaturgier i museet : om museet som performativt rum. Karin Tybjerg: Medicinske museer : museet som trickster. Peter Pentz: Det arkæologiske museum : et museum om tiden i tiden)
  ISBN nr.: 
  9788771847444
  Omfang: 
  432 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38604392|260|a
  Available: 
  870970-basis:38604392|980|a
 2. Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  • Bog
  : Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv
  35 OFF

  Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  2019
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Om offentlige forvaltning som en del af det politiske system
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47041325|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen
  Note: 
  Indhold: Politik og forvaltning / Jens Blom-Hansen ... et al. Bureaukrati og hieraki / Martin Bækgaard, Mads Leth Jakobsen. Offentlig styring og koordination / Christian Bøtcher Jacobsen, Mads Leth Jakobsen. Statens forvaltning / Peter Bjerre Mortensen. Forvaltning i kommuner og regioner / Jens Blom-Hansen, Martin Bækgaard. Forvaltning i EU / Jens Blom-Hansen. Uafhængige forvaltningsorganer : kan politisk ledelse fravælges? / Jens Blom-Hansen. Forvaltningslære og organisationsteori : hvad kan vi lære af organisationsteorien? / Thomas Pallesen. Udviklingen i de forvaltningspolitiske rationaler / Simon Calmar Andersen. Reformer af den offentlige forvaltning / Søren Serritzlew, Kim Mannemar Sønderskov. De offentligt ansatte / Lotte Bøgh Andersen, Anne Mette Kjeldsen. Offentlig ledelse / Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen, Caroline Howard Grøn. Implementering / Vibeke Lehmann Nielsen. Forvaltningens samspil med borgere og virksomheder / Morten Jakobsen, Helle Ørsted Nielsen. Forvaltningens samspil med interesseorganisationer / Anne Skorkjær Binderkrantz, Peter Munk Christiansen. Politisk-administrativ kontrol / Jens Grønnegård Christensen
  ISBN nr.: 
  9788741275161
  Omfang: 
  473 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47041325|260|a
  Available: 
  870970-basis:47041325|980|a
 3. Self-administration of medication during hospitalization : Patient involvement, medication errors and health economics : Ph.d.-afhandling

  • Bog
  61.55 ARP

  Self-administration of medication during hospitalization : Patient involvement, medication errors and health economics : Ph.d.-afhandling

  2019
  Fra abstract: "Adherence til medicinsk behandling blandt kronisk syge patienter er ofte dårlig og fejl under dispensering og administration af medicin i sundhedssektoren sker ofte. Medicin adherence kan muligvis forbedres og nogle af fejlene muligvis undgås, når patienter og sundhedsprofessionelle arbejder i et partnerskab gennem patientinvolvering. Selfmanagement interventioner ser ud til at forbedre brugen af medicin, medicin adherence og kliniske mål. "
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:130964486|980|.
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Faculty of Health Sciences, Aarhus University
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:130964486|260|a
  Available: 
  830190-katalog:130964486|980|a
 4. Offentlig administration : i et udviklingsperspektiv

  • Bog
  : Offentlig administration : i et udviklingsperspektiv
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53389635|980|.
  Bidrag af: 
  Line Gaardsdal Warschawsky, Elof Nellemann Nielsen
  Note: 
  Indhold: Preben Rehr: Administrationsfaglighed og profession ; Videnskaben og videnskabsteoretiske begreber. Jens Ravn Sørensen: På sporet af juraen i administrationen. Steen Juul Hansen: Administration i politisk styrede organisationer. Det lokalpolitiske råderum / af Line Gaardsdal Warschawsky og Jacob Udengaard. Yonatan Schvartzman: Organisatoriske rammer for offentlig administration. Pawson & Tilley : realistisk evaluering / af Elof Nellemann Nielsen og Svend Aage Andersen. Torben Dalum: Økonomistyring. Innovation, inklusion og beskæftigelsesfremme / af Elof Nellemann Nielsen, Esben Hulgård og Maja Juul-Olsen. Anne L. Kirketerp: Innovation i praksis : teorien om de små skridts kraft. Autoforvaltning : en udlægning af centrale begreber / af Lars Hove Sørensen og Jesper Hundebøl
  ISBN nr.: 
  9788741270197
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53389635|260|a
  Available: 
  870970-basis:53389635|980|a
 5. Nursing delegation and management of patient care

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:53898599|980|.
  Note: 
  Contents: Leadership and management -- Organizational structure of health care -- Strategic management & planning -- Financial management in health care -- Healthcare, regulatory, and certifying agencies -- Organizational decision making & shared governance -- Professional decision making & advocacy -- Communication in the work environment -- Personnel policies & programs in the workplace -- Professional development -- Patient care delivery and management -- Staffing and scheduling -- Delegation of nursing tasks -- Providing competent staff -- Supervising and evaluating the work of others -- Hospital information systems -- Ethical & legal issues in patient care -- Improving organizational performance -- Evidence based practice -- Monitoring outcomes and use of data for improvement -- New graduates : the immediate future
  ISBN nr.: 
  9780323321099
  Omfang: 
  xiv, 320 pages
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:53898599|260|a
  Available: 
  830190-katalog:53898599|980|a
 6. Organisatorisk kompetanse : innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112918027|980|.
  Note: 
  1. utg. Oslo : Cappelen akademisk, 2004 med undertittel "i sykepleie og helsefaglig samarbeid"
  ISBN nr.: 
  9788202455934
  Omfang: 
  376 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112918027|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112918027|980|a
 7. Socialret : principper, rettigheder, værdier

  • Bog
  38.42 KET

  Socialret : principper, rettigheder, værdier

  2014
  4. udgave, 2. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51452445|980|.
  Note: 
  Indhold: Socialretten i sin egen ret ; Velfærdsstatens retlige formater ; Almindelige socialretlige principper og strukturer ; Om forsørgelsesretlige sammenhænge ; Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling ; Handicapretlige grundprincipper ; Retskilder og fortolkning ; Selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og fattigdom ; Sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder ; Dansk socialret og den fri bevægelighed i Unionen ; Den sociale organisations- og opgavestruktur ; Det sociale klagesystem ; Oversigt over sociale rettigheder ; Sociallovgivningens udvikling i hovedtræk
  ISBN nr.: 
  9788761935786
  Omfang: 
  523 sider
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51452445|260|a
  Available: 
  870970-basis:51452445|980|a
 8. Magtens former : sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren

  • Bog
  : Magtens former : sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren
  30.1 MAG

  Magtens former : sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren

  2007
  1. udgave, 7. oplag (2021)
  Ved hjælp af analyseredskaber fra en række sociologiske teoretikere undersøges forskelligartede magtformer som de udfolder sig i mødet mellem den statslige administration og borgeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:26984467|980|.
  Bidrag af: 
  Kaspar Villadsen, Nanna Mik-Meyer
  Note: 
  Indhold: Magtens former ; Foucault : den bevægelige velfærdskritik ; Goffman : interaktion og identitetsforhandlinger ; Bourdieu : felt, symbolsk vold og underkastelse ; Luhmann : velfærd i kommunikative systemer ; Nyinstitutionel teori : myter og legitimitet ; Risikoteori : normalitet, afvigelse og nyliberalisme ; På tværs af de forskellige perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788741251332
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:26984467|260|a
  Available: 
  870970-basis:26984467|980|a
 9. Formidling i forandring : et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergenereret kultur

  • Bog
  06.1 RUD

  Formidling i forandring : et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergenereret kultur

  2013
  1. oplag (2013)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:50553434|980|.
  Omfang: 
  Ca. 170 sider
  Udgiver: 
  Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:50553434|260|a
  Available: 
  830190-katalog:50553434|980|a
 10. Styr på sundhedsdata : fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen

  • Bog
  61.4 STY

  Styr på sundhedsdata : fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan de data, som lægesekretærer/sundheds- administrative koordinatorer registrerer, bruges af væsentlige sundhedsaktører, herunder hvordan de bruges i forbindelse med finansieringsstyring, kapacitets- anvendelse og kvalitetsudvikling. Henvender sig til studerende på sundhedskommunomuddannelsen samt til studerende på sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62464615|980|.
  Bidrag af: 
  Komponent
  Note: 
  Indhold: Sundhedsvæsenets statslige institutioner og love ; Finansiering af sundhedsvæsenet ; Styring af det regionale sundhedsvæsen ; Landspatientregisteret (LPR) ; Kræft og kræftpakkeforløb ; Diagnoserelaterede grupper ; Optimal kapacitetsudnyttelse ; Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram
  ISBN nr.: 
  9788774248781
  Omfang: 
  146 sider
  Udgiver: 
  Komponent
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62464615|260|a
  Available: 
  870970-basis:62464615|980|a
 11. Tre kulturer i hospitalssektoren : sygepleje-, administrations- og lægesøjle

  • Bog
  61.72 ERI

  Tre kulturer i hospitalssektoren : sygepleje-, administrations- og lægesøjle

  1991
  Kulturanalyse af de tre personalegruppers normer, holdninger, værdier og grundlæggende forestillinger, som en mulig forklaring på nogle af de problemer, der findes i hospitalssektoren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:07282249|980|.
  Bidrag af: 
  Henrik Eriksen (f. 1950), Helle Ulrichsen, Handelshøjskolen i København Institut for Organisation og Arbejdssociologi
  ISBN nr.: 
  8717036062
  Omfang: 
  72 sider
  Udgiver: 
  Handelshøjskolens Forlag, Nyt Nordisk Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:07282249|260|a
  Available: 
  870970-basis:07282249|980|a
 12. Administration : faglighed og praksis i administrativt arbejde

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50691705|980|.
  Bidrag af: 
  Helle Mylund Jacobsen
  Note: 
  Indhold: Helle Mylund Jacobsen: Indledning. Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi / af Anja Svejgaard Pors og Helle Mylund Jacobsen. Mette Frisk Jensen: Fra kongelig tjener til offentlig administrator. Dorte Høilund: Administrationsfaglighed som velfærdsgode. Metaforer vi administrerer med / af Helle Mylund Jacobsen og Rikke Thomsen. Anja Svejgaard Pors: Når kommunikationsarbejde bliver til administration. Matilde Høybye-Mortensen: Sagsbehandling på velfærdsstatens beslutningsfabrikker. Ida Marie Schrøder: At samarbejde om et regneark. Jesper Hundebøl: Administration af informationsmodeller. Demokratisk medborgerskab som faglig orientering. "Det gode arbejde" - et kritisk bud på fremtidens administrationsfaglighed / af Ninna Hedeager Olsen & Agnete Meldgaard Hansen. Helle Blomquist: En professionsuddannelse på Danmarks Forvaltningshøjskole
  ISBN nr.: 
  9788750042891
  Omfang: 
  294 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50691705|260|a
  Available: 
  870970-basis:50691705|980|a
 13. Nye kommuner i støbeskeen : om organisering og styring i de nye kommuner

  • Bog
  36.1 NYE

  Nye kommuner i støbeskeen : om organisering og styring i de nye kommuner

  2008
  1. udgave, 1. oplag (2008)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:27318029|980|.
  Note: 
  Indhold: Kommunalreformen : forvaltningspolitik - og kommunale forandringsprocesser / af Peter Krag Jespersen og Heidi Houlberg Salomonsen. Karin Hansen: "Nye veje" i den kommunale styring? : valg af politisk organiserings- og styringsform i de nye kommuner. Peter Krag Jespersen: Kommunernes valg af administrative organiserings- og styringsformer. Bente Bjørnholt: En konsulentreform? : konsulenters rolle i kommunernes valg af politisk og administrativ organisering. Heidi Houlberg Salomonsen: Kommunernes kommunikation i et politisk og administrativt perspektiv. Jeppe Agger Nielsen: IT-anvendelse i de nye kommuner : forventninger og udfordringer ; Gennemførelse af e-survey samt indsamling af dokukmentarisk materiale. Nye "storkommuner" : med hvilket perspektiv? / Peter Krag Jespersen og Karin Hansen
  ISBN nr.: 
  9788762903401
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Handelshøjskolens Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:27318029|260|a
  Available: 
  870970-basis:27318029|980|a
 14. Når styringsambitioner møder praksis : den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige

  • Bog
  61.72 NÅR

  Når styringsambitioner møder praksis : den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige

  1999
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:22388363|980|.
  Note: 
  Indhold: Finn Borum: Perspektiver på forandringsprocesser i sundheds- og sygehusfeltet. Når styringsideer og modeller udfordrer sundheds- og sygehusfeltets logikker (Karsten Vrangbæk: New Public Management i sygehusfeltet : udformning og konsekvenser. Guðbjörg Erlingsdóttir: Kvalitetssäkringars översättning : recentralisering av kontroll. Janne Seemann: Netværk som forandringsstrategi og strategier i netværk. Cecilia Lindholm: Reform utan förändring och förändring utan reform : ekonomistyrning som instrument och logik). Hvordan håndterer professionerne de nye styringsbetingelser? (Peter Kragh Jespersen: New Public Management reformers betydning for den administrative og lægefaglige profession i sygehusorganisationen.Maria Blomgren: Resultatansvarets betydelse för sjuksköterskornas professionalisering. Caroline Waks: Arbetsorganiseringens betydelse för gränsdragningar mellan professioner). Nye ledelsesmodeller på prøve i sygehusfeltet (Eva Zeuthen Bentsen: Trojkaledelse i Danmark : linedans for et blandet publikum. At skabe ledelse : Rigshospitalets import af centerstrukturen / Finn Borum & Eva Zeuthen Bentsen. Preben Melander: Økonomistyring og organisatorisk skizofreni : om fattige sprog, løse koblinger og onde cirkler). Afslutning (Kerstin Sahlin-Andersson: I mötet mellan reform och praktik)
  ISBN nr.: 
  8716134346
  Omfang: 
  347 sider
  Udgiver: 
  Handelshøjskolens Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:22388363|260|a
  Available: 
  870970-basis:22388363|980|a
 15. Politik og administration

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50647544|980|.
  Bidrag af: 
  Annika Agger, Karl Löfgren
  Note: 
  Indhold: Birgitte Poulsen: Offentlige organisationer - kultur og værdier. Karl Löfgren: Policy-processer i offentlige organisationer. Bodil Damgaard: Implementering ; Instrumenter, redskaber og virkemidler. Peter Triantafillou: Evaluering, resultatmåling og evaluering. Markedsgørelse af offfentlige ydelser / Karsten Vrangbæk og Ole Helby Petersen. Eva Sørensen: Netværksstyring og metastyring. Annika Agger: Borgerne i centrum - udvikling af nye sammenspilsformer mellem borgere og forvaltning. Peter Aagaard: Offentlig ledelse - i et organisationsteoretisk perspektiv. Jacob Torfing: Offentlig ledelse i et styringsperspektiv. Europæisering af offentlig administration og styring / Kennet Lynggaard og Jesper Dahl Kelstrup
  ISBN nr.: 
  9788741255989
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50647544|260|a
  Available: 
  870970-basis:50647544|980|a
 16. Organisations and management in social work : everyday action for change

  • Bog
  38.42 ORG

  Organisations and management in social work : everyday action for change

  2022
  Fourth edition
  Summary: As a social worker, you could work in a variety of different organisations, each with their own purpose, culture and structure. Understanding and examining the complex issues involved in the management and organisational context of social work practice is crucial for practitioners and managers. This book helps you to develop strategies for ethical, reflective and relational practice, covers key themes including leadership, supervision, risk and decision making and emphasises the importance of active participation for positive change. Thoroughly updated, and with new Practice Examples demonstrating the relationship between theory and practice, this is essential reading for both undergraduate and postgraduate students of social work, as well as practising social workers." -- Publisher information
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:135304352|980|.
  Note: 
  ebook version, Social work in organisations -- Theorising organisations -- Organisational change -- Communicating and collaborating -- Decision making and risk -- Leadership and supervision -- Accountability and participation -- Experiencing organisations -- Active and ethical practice, Previous edition: 2017
  ISBN nr.: 
  9781526463852, 9781526463845, 1526463857, 1526463849
  Omfang: 
  270 s.
  Udgiver: 
  SAGE
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:135304352|260|a
  Available: 
  830190-katalog:135304352|980|a
 17. Bibliotekarerne : en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi

  • Bog
  02.1 BIB

  Bibliotekarerne : en profession i et felt af viden, kommunikation og teknologi

  2006
  1. udgave, [1. oplag] (2006)
  Artikler om professionens møde med forandringerne i samfundet og den offentlige sektor samt om dens viden og selvforståelse udsprunget af foredragsrækken Torsdagsuniversitetet ved Danmarks Biblioteksskole 2005
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:26430631|980|.
  Bidrag af: 
  Trine Schreiber, Hans Elbeshausen
  Note: 
  Indhold: Trine Schreiber: Bibliotekarprofessionen siden 1960'erne. Laura Skouvig: Hvordan bibliotekaren opstod : et historisk perspektiv på bibliotekarprofessionen i Danmark i perioden 1880-1920. Olof Sundin: Informationskompetence, ikt og bibliotekarens professionelle ekspertise. At blive bibliotekar : om læring og udvikling af professionsidentiteten i uddannelse og praksis / Camilla Moring og Jenny Hedman. Referencesamtalens diskurser / Fredrik Hanell, Eva Kronfält og Olof Sundin. Ildsjælenes professionalisering : fra indvandrerbibliotekar til integrationsbibliotekar / Bente Weisbjerg og Hans Elbeshausen. Gymnasiebibliotekarerne og temaet undervisning / Tine Schreiber og Lise Alsted Henrichsen
  ISBN nr.: 
  9788759312353, 8759312351
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:26430631|260|a
  Available: 
  830190-katalog:26430631|980|a
 18. Museumsgrundbogen : kunsten at læse et museum

  • Bog
  06.1 MUS

  Museumsgrundbogen : kunsten at læse et museum

  2008
  1. udgave, 1. oplag (2008)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:27455220|980|.
  Bidrag af: 
  Sally Thorhauge, Ane Hejlskov Larsen
  Note: 
  Indhold: Museet - et mødested for genstande og mennesker ; Museets faglighed og funktion ; Museumsanalyse ; Hvem ejer kulturarven? ; Skal det være den ægte vare? ; Tingenes orden ; Hvem bestemmer, hvad vi ser?
  ISBN nr.: 
  9788761617194
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Systime
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:27455220|260|a
  Available: 
  830190-katalog:27455220|980|a
 19. The academic library and the net gen student : making the connections

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112902503|980|.
  Note: 
  The mission of an academic library -- The net generation -- Online gaming -- Web 2.0 -- Keeping found things found -- Net generation as communicators -- Conclusions
  ISBN nr.: 
  9780838909461, 0838909469
  Omfang: 
  119 s.
  Udgiver: 
  American Library Association
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112902503|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112902503|980|a
 20. Teamledelse i folkeskolen

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:24872122|980|.
  Bidrag af: 
  Ole Harrit, Ivar Bak
  Note: 
  Indhold: Ole Harrit: Teamledelse : et refleksivt perspektiv. Birgit Ryberg: Teamledelse : et spørgsmål om kommunikation. Lars Wörts: På vej mod teamledelse : tre praksiseksempler. Kurt Kristensen: Ændret ledelsesstruktur. Niels Petersen: Teamledelse i en fleksibel skole
  ISBN nr.: 
  8762403737
  Omfang: 
  111 sider
  Udgiver: 
  Krogh
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:24872122|260|a
  Available: 
  830190-katalog:24872122|980|a
 21. I velfærdsstatens frontlinje : administration, styring og beslutningstagning

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29819122|980|.
  Bidrag af: 
  Hanne Lyng Frandsen
  Note: 
  Bygger på hendes: Ph.d.-serien (Københavns Universitet, Institut for Statskundskab). 2011/1 : Velfærdsstatens dørvogtere, Indhold: Styringsbehov på socialområdet ; Teori om velfærdsstatens frontlinje ; At lave en samfundsvidenskabelig undersøgelse ; Den borgerservicerende organisation og dens transformationsteknologi ; Beslutningstagning ; Beslutningstagning på børn- og ungeområdet ; Beslutningstagning i jobcentre ; Beslutningstagning på ældreområdet ; Styring af skøn ; Påvirkning fra et beslutningsinstrument på børneområdet ; Påvirkning fra et beslutningsinstrument på beskæftigelsesområdet ; Påvirkning fra et beslutningsinstrument på ældreområdet ; Organisering, målgrupper og videnshierarkier i velfærdsservice
  ISBN nr.: 
  9788741257051
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29819122|260|a
  Available: 
  870970-basis:29819122|980|a
 22. Viden i spil : forskningsbibliotekers funktioner i forandring

  • Bog
  02.1 VID

  Viden i spil : forskningsbibliotekers funktioner i forandring

  2012
  1. udgave, 1. oplag (2012)
  Nogle baggrundsanalyser af hvad der kræves for at kunne udvikle nye funktioner for forskningsbiblioteker i det digitale vidensamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29735506|980|.
  Bidrag af: 
  Helene Høyrup, Hans Jørn Nielsen (f. 1948), Birger Hjørland
  Note: 
  Indhold: Udfordringer i overgangen til digital kultur (Michael Cotta-Schønberg: Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012. Luke Tredinnick: Det analoge bibliotek i den digitale verden : biblioteksprofessionen i forandring. Hans Jørn Nielsen: Videnskabelig kommunikation og forskningsbiblioteker i en digital tid. Birger Hjørland: Informations- og dokumentformidlingens teoretiske grundlag). Nye modeller for informationsformidling (Niels D. Lund: Forskningsbibliotekers udstillingsvinduer og digitalisering som opmærksomhed. Viden i spil : KVINFOs biblioteks digitale informationsformidling / Jytte Nielsen og Siri Falkenstrøm. Yngvil Beyer: @jensstoltenberg talte til oss på twitter : digitalt fødte objekter som kulturarv. Birger Hjørland: Metadata i spil. Hans Dam Christensen: Informationssøgning på højt niveau? : om UNISIST, kunsthistorie og videnskabelige domæner i teorien). Udvikling i forsknings- og læringssupport (Jan Nolin: At genskabe forbindelsen mellem forskere og bibliotekarer igennem personaliserede meta-tjenester. Carl Gustav Johannsen: Forskningsbibliotekernes bidrag til produktion af evidensbaseret viden. Akademiska bibliotekariers förhällningssätt til forskares publiceringsstrategier : med särskilt avseende på frågan om open access / Krister Johannesson og Joacim Hansson. Bo Öhrström: Biblioteker som katalysator for udviklingen af Danmark som innovativt samfund. Helene Høyrup: Digital information og læring : tre modeller for integration)
  ISBN nr.: 
  9788759316665
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29735506|260|a
  Available: 
  870970-basis:29735506|980|a
 23. Studerende, Google og biblioteker : om studerendes brug af biblioteker og informationsressourcer

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:25938011|980|.
  Bidrag af: 
  Biblioteksstyrelsen
  Note: 
  Hertil findes baggrundsrapport online: Studerende, Google og biblioteker (En undersøgelse), Indhold: Et signalement af 1694 studerende ; Brug af uddannelsesbiblioteker til studieformål ; Brug af elektroniske ressourcer ; Informationsadfærd og informationskompetence ; Studerende og deres uddannelsesbibliotek : en sammenfatning ; Brug af folkebilioteker til studieformål ; Google, informationsressourcer og biblioteksbrug ; De studerendes tilfredshed
  ISBN nr.: 
  8791554322
  Omfang: 
  58 sider
  Udgiver: 
  Biblioteksstyrelsen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:25938011|260|a
  Available: 
  830190-katalog:25938011|980|a