term.subject="administration"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pro dignitate legis et maiestate iustitiae : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy

  • Ebog

  Pro dignitate legis et maiestate iustitiae : księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Witolda Kuleszy

  2020
  Wydanie I.
  Summary: "W maju 2020 roku Profesor Witold Kulesza obchodził 70. rocznicę urodzin. Z tej okazji postanowiliśmy skierować zaproszenie do wybitnych przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, by wspólnie uhonorować Jubilata. Efektem naszej współpracy jest prezentowana księga jubileuszowa, zawierająca pięćdziesiąt artykułów o szerokiej tematyce. Zostały one pogrupowane w obrębie czterech rozdziałów - O sprawiedliwości, O prawie karnym w ogólności, O prawie karnym w szczególności, O kryminologii i polityce kryminalnej - by nawiązać do najistotniejszych wątków dorobku naukowego Jubilata. Wśród nich znajdują się prace z pogranicza prawa karnego oraz filozofii państwa i prawa, a także dotyczące poszczególnych typów przestępstw. Autorzy artykułów zarówno sięgają wstecz, jak i odnoszą się do współcześnie wprowadzonych rozwiązań z zakresu prawa penalnego. Pro dignitate legis et maiestate iustitiae, żywiąc głęboki szacunek wysokie uznanie dla Profesora Witolda Kuleszy, składamy tę księgę Jubilatowi w hołdzie i darze."
  Emner: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1291712363|980|.
  Bidrag af: 
  Witold Kulesza, Agnieszka Liszewska, Jan Kulesza
  ISBN nr.: 
  9788381427500, 8381427509
  Udgiver: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1291712363|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1291712363|980|a
 2. Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność

  • Ebog

  Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność

  2020
  Wydanie I.
  Summary: "Reformy systemów szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach zmieniają logikę funkcjonowania instytucji akademickich. Można wskazać trzy filary tych zmian, upodabniających w powszechnym odczuciu uniwersytety do korporacji. Są to: profesjonalizacja procesów zarządzania uczelniami, rosnące znaczenie trzeciej misji uniwersytetu oraz menedżerskie struktury władzy. W monografii podjęta została próba konfrontacji struktur zarządzania i nadzoru nad korporacjami, stosowanych od wielu lat w świecie biznesu i sprawdzonych w praktyce, z nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi do akademickiego środowiska instytucjonalnego. Wielowątkowe rozważania stały się podstawą do sformułowania konkluzji, że możliwa jest koegzystencja dwóch pozornie sprzecznych idei kryjących się pod pojęciami "uniwersytetu Humboldta" i "uniwersytetu korporacyjnego" - jeżeli zastosować złagodzoną wersję menedżeryzmu, w jej zhumanizowanej, neokolegialnej formie. Taki kierunek zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego wymaga zredefiniowania struktur władzy i metod zarządzania uniwersytetem, przy jednoczesnym utrzymaniu tradycyjnych norm i wartości akademickich. Zreformowany uniwersytet powinien być organizacją, która będzie skuteczna i efektywna, ale jednocześnie utrzyma równowagę między odpowiedzialnością kierownictwa a współuczestnictwem akademickim. Uniwersytet, zachowując walor "racjonalności instytucjonalnej", pozostanie dla tych na zewnątrz i dla tych wewnątrz legitymizowaną wersją instytucji akademickiej."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1291712371|980|.
  ISBN nr.: 
  9788382201239, 8382201237
  Udgiver: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1291712371|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1291712371|980|a
 3. Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

  • Ebog

  Samodzielność ustrojowa samorządu terytorialnego w Polsce

  2020
  Wydanie I.
  Summary: "Kryzys konstytucyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, powoduje, że jedną z ostoi demokracji w państwie pozostał samorząd terytorialny. Podejmowane próby ograniczenia jego uprawnień sprawiły, że tematem CLI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego, została Ustrojowa samodzielność samorządu terytorialnego. Publikacja obejmuje sześć rozbudowanych rozważań zawartych w referatach wygłoszonych podczas tego zjazdu oraz piętnaście tekstów nadesłanych przez jego uczestników z myślą o ich zamieszczeniu w prezentowanej monografii. Autorzy podjęli szerokie spektrum zagadnień - zarówno kwestie fundamentalne czy bardzo ogólne, jak i węższe lub wręcz jednostkowe."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1291712326|980|.
  Bidrag af: 
  Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego 61 2019 Dobroń-Przygoń koło Łasku, Poland, Krzysztof Skotnicki
  Note: 
  Expanded versions of the papers presented during the LXI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Dobroń-Przygoń koło Łasku, 4-6 listopada 2019, and texts sent by the participants
  ISBN nr.: 
  9788382201987, 8382201989
  Udgiver: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1291712326|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1291712326|980|a
 4. Samorząd terytorialny

  • Ebog

  Samorząd terytorialny

  2018
  Summary: "Skrypt przynosi kolejno informacje dotyczące: pojęcia i istoty samorządu, struktury samorządu terytorialnego, zadań jednostek samorządu terytorialnego, organów gminy, organów powiatu, organów województwa, wyborów do organów i wygaśnięcia mandatu, referendum lokalnego, gospodarki i mienia jednostek samorządu lokalnego, a także nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. Podział skryptu odpowiada zagadnieniom z zakresu materiału, który zostały włączony w plan studiów na kierunku prawno-ekonomicznym realizowanym we współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wzbogacono go o omówienie podstawowych kwestii dotyczących współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, ich gospodarki oraz związanych z referendum lokalnym. Skrypt, co oczywiste, nie stanowi wyczerpującego omówienia poruszonych tematów (co więcej, zawiera liczne uproszczenia, wymagane ze względu na charakter opracowania), lecz ma być przede wszystkim użyteczny dla studentów wymienionego kierunku, również jako punkt wyjścia do dalszej nauki. Może ponadto stanowić pomoc dla uczestników innych studiów (jako przypomnienie podstawowych zagadnień). Część druga niniejszej publikacji zawiera materiały pomocnicze przydatne przy pracy nad poszczególnymi zagadnieniami. Nie obejmują one tekstów ustaw, lecz wybrane akty podustawowe lub ich projekty. Część poświęcona orzecznictwu zawiera zarówno teksty wyroków sądów administracyjnych, jak i przykładowe rozstrzygnięcie nadzorcze (w całości lub w formie wyciągu). Ich wybór ma umożliwić studentom odniesienie wiedzy teoretycznej do efektów działania organów administracji publicznej oraz do orzecznictwa sądów administracyjnych, a dla prowadzących zajęcia z przedmiotów zbliżonych do Podstaw prawa administracyjnego może być punktem wyjścia do pracy na ćwiczeniach. Zachowano pisownię oryginalną."
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1295998665|980|.
  ISBN nr.: 
  9788382110104, 838211010X
  Udgiver: 
  Wydawnictwo UEP
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1295998665|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1295998665|980|a
 5. Polityka samorządowa wobec starości : strategie i podmioty

  • Ebog

  Polityka samorządowa wobec starości : strategie i podmioty

  2018
  Wydanie I.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1082136066|980|.
  ISBN nr.: 
  9788380888258, 8380888251
  Udgiver: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1082136066|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1082136066|980|a
 6. Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

  • Ebog

  Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

  2017
  Wydanie I.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1080638139|980|.
  ISBN nr.: 
  9788380888197, 8380888197
  Udgiver: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1080638139|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1080638139|980|a
 7. Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

  • Ebog

  Samorząd terytorialny w budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

  2017
  Wydanie I.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1080637832|980|.
  ISBN nr.: 
  9788380888272, 8380888278
  Udgiver: 
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1080637832|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1080637832|980|a