term.subject="administration"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Eerste deel, eerste band, Gouvernement Ambon 1605-1690

  • Ebog

  Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Eerste deel, eerste band, Gouvernement Ambon 1605-1690

  2018
  2e druk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1102639048|980|.
  Bidrag af: 
  G. J. Schutte, H. E. Niemeijer (1964-), Th. van den End
  ISBN nr.: 
  9789088906510, 9088906513
  Udgiver: 
  Huygens ING (KNAW)
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1102639048|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1102639048|980|a
 2. Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Tweede deel, tweede band, Gouvernement Ternate 1698-1791

  • Ebog

  Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Tweede deel, tweede band, Gouvernement Ternate 1698-1791

  2018
  2e druk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1102639050|980|.
  Bidrag af: 
  G. J. Schutte, H. E. Niemeijer (1964-), Th. van den End
  ISBN nr.: 
  9789088906602, 9088906602
  Udgiver: 
  Huygens ING (KNAW)
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1102639050|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1102639050|980|a
 3. Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Vierde deel, Inleiding, bijlagen en registersgebiedskaarten, illustraties

  • Ebog

  Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Vierde deel, Inleiding, bijlagen en registersgebiedskaarten, illustraties

  2018
  2e druk
  Summary: Bronnen betreffende Kerk en School in de Gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791De Molukse eilanden Ambon, Ternate en Banda waren tijdens de VOC-tijd bestuurlijke en militaire centra en tevens de plaatsen, van waaruit door predikanten en kerkenraden leiding gegeven werd aan de christelijke gemeenten. Een groot deel van de bijna duizend documenten in deze bronnenuitgave besteedt aandacht aan de relatie tussen het VOC-bestuur, dat wil zeggen de overheid, en de kerk, die samenwerkten bij de uitbreiding van het christendom en de bevordering van een christelijke leven
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1102639065|980|.
  Bidrag af: 
  G. J. Schutte, H. E. Niemeijer (1964-), Th. van den End
  Note: 
  Print version: Niemeijer, Hendrik E. ; Bronnen Betreffende Kerk en School in de Gouvernementen Ambon, Ternate en Banda Ten Tijde Van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791 : Vierde Deel, Gouvernement Banda 1622-1790
  ISBN nr.: 
  9789088905971, 9088905975
  Udgiver: 
  Huygens ING (KNAW)
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1102639065|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1102639065|980|a
 4. Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Tweede deel, eerste band, Gouvernement Temate 1612-1697

  • Ebog

  Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Tweede deel, eerste band, Gouvernement Temate 1612-1697

  2018
  2e druk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1103320344|980|.
  Bidrag af: 
  G. J. Schutte, H. E. Niemeijer (1964-), Th. van den End
  ISBN nr.: 
  9789088906572, 9088906572
  Udgiver: 
  Huygens ING (KNAW)
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1103320344|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1103320344|980|a
 5. Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Eerste deel, tweede band, Gouvernement Ambon 1690-1791

  • Ebog

  Bronnen betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), 1605-1791. Eerste deel, tweede band, Gouvernement Ambon 1690-1791

  2018
  2e druk
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:on1102639049|980|.
  Bidrag af: 
  G. J. Schutte, H. E. Niemeijer (1964-), Th. van den End
  ISBN nr.: 
  9789088906541, 9088906548
  Udgiver: 
  Huygens ING (KNAW)
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:on1102639049|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:on1102639049|980|a
 6. Andere tijden, andere leiders? : een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau

  • Ebog

  Andere tijden, andere leiders? : een beschrijving en analyse van leiderschapspraktijken op het bovenschoolse niveau

  2015
  Summary: In Andere tijden, andere leiders? gaat Liesbeth Piot in op de gevolgen van schaalvergroting voor schoolleiderschap, met name in scholengemeenschappen. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie en enkele concrete situaties uit de praktijk concludeert de auteur dat het schoolleiderschap wel degelijk aan verandering onderhevig is. Directeurs van scholengemeenschappen dienen afwegingen te maken tussen wat in het belang is van hun school en in hoeverre dit te verenigen is met belangen van anderen. Terwijl tegengestelde belangen er soms toe leiden dat directeurs zich terugtrekken uit een samenwerking, biedt een scholengemeenschap hen tegelijkertijd ook een belangrijke bron van ondersteuning doordat ze deel uitmaken van een groep van gelijkwaardige collega's waarmee ze hun (emotionele) ervaringen kunnen delen. Het boek biedt een overzicht van de factoren die een rol spelen bij het bovenschoolse leiderschap en wil zo een gids vormen voor onderzoekers en directeurs
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn908073128|980|.
  Note: 
  Print version: Piot, Liesbeth ; Andere tijden, andere leiders?, Inleiding -- Een Literatuurstudie -- Probleemstelling, onderzoeksvragen en methoden -- Definitie en conceptualiseringen van schoolleiderschap -- Een geïntegreerd conceptueel kader van schoolleiderschap -- Leiderschapspraktijken bestuderen vanuit een micropolitiek perspectief -- Een analyse van leiderschapspraktijken in vier scholengemeenschappen -- Analyse van de feitelijke interacties op het bovenschoolse niveau -- Een interactieve benadering van kaderanalyse -- Methodologie en methoden -- Analyse van het dossiertraject over het nieuwe evaluatiereglement -- Analyse van het dossiertraject over de toekomst van de scholengemeenschap -- Samenvattend antwoord op de onderzoeksvragen -- Slot
  ISBN nr.: 
  9789461661487, 9461661487
  Udgiver: 
  Universitaire Pers Leuven
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:ocn908073128|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn908073128|980|a
 7. IOverheid

  • Ebog

  IOverheid

  2011
  Summary: "How does the use of ICT affect the relationship between government and its citizens? This book analyses the developments of networking information and concludes that in everyday practice an iGovernment has gradually come into existence, overtaking the old paradigm of the eGovernment. The iGovernment, effectively running at full speed on information flows and networks, is however seriously out of step with the self-image of the digital government, and the existing structure and division of responsibilities."--Publisher's website
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn713832809|980|.
  Bidrag af: 
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Netherlands
  ISBN nr.: 
  9789048514069, 9048514061
  Udgiver: 
  Amsterdam University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:ocn713832809|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn713832809|980|a
 8. Medische professionaliteit en recht

  • Ebog

  Medische professionaliteit en recht

  2010
  Annotation This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books?vid=ISBN9789056296445
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn710975150|980|.
  Note: 
  Print version: Gevers, J.K.M. ; Medische professionaliteit en recht, Medische professionaliteit en recht; Inleiding; De bijzondere verhouding tussen beroepsnormen en recht; De niet-behandelend arts; De behandelend arts; Beschouwing; Slotwoord; Noten
  ISBN nr.: 
  9789048513451, 9781283050371, 9048513456, 1283050374
  Udgiver: 
  Amsterdam University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:ocn710975150|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn710975150|980|a
 9. Leren of ontberen? : over onderwijsinstituties en ongelijkheid : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Sociologie, in het bijzonder Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 10 oktober 2008

  • Ebog

  Leren of ontberen? : over onderwijsinstituties en ongelijkheid : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Sociologie, in het bijzonder Methoden en Technieken van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 10 oktober 2008

  2008
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn489052970|980|.
  Note: 
  Print version: Van de Werfhorst, Herman G. ; Leren of ontberen?
  ISBN nr.: 
  9789048507931, 9048507936
  Udgiver: 
  Vossiuspers UvA
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:ocn489052970|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn489052970|980|a
 10. Geen bericht, goed bericht : een onderzoek naar de effecten van de introductie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid op de administratieve lasten van bedrijven

  • Ebog

  Geen bericht, goed bericht : een onderzoek naar de effecten van de introductie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid op de administratieve lasten van bedrijven

  2008
  Summary: Administratieve lastenverlichting staat al lange tijd op de politieke agenda. De inzet van ICT krijgt daarbij een steeds belangrijker rol. Digitalisering van het berichtenverkeer tussen bedrijven en de overheid is dan ook in veel reductieplannen terug te vinden. Het streven naar lastenverlichting is een loffelijk streven en raakt een belangrijk aspect van de kwaliteit van het overheidshandelen, zowel in beleid, regelgeving als uitvoering als uitvoering. Een overheid die hier serieus werk van maakt, heeft inzicht nodig in de complexiteit van de relatie tussen bedrijven en de overheid. Dit onderz
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  150057-ebscobog:ocn467870496|980|.
  Note: 
  Print version: Arendsen, Rex, 1966- ; Geen bericht, goed bericht, Inhoud; Dankwoord; Samenvatting; 1. Vraagstelling en onderzoeksaanpak; 2. Informatieverplichtingen van bedrijven; 3. Elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsorganisaties; 4. De rol van de elektronische overheid; 5. Beleid, regelgeving en uitvoering in Nederland; 6. Toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer met de overheid; 7. Adoptiemodellen voor elektronisch berichtenverkeer; 8. Onderzoeksmodel en onderzoeksmethoden; 9. Survey naar adoptie statistiektoepassing; 10. Enquête onder midden- en kleinbedrijven; 11. Casestudy elektronische belastingaangiften, 12. Conclusies en aanbevelingenBijlage A Vragenlijst Veldonderzoek; Bijlage B Data Veldonderzoek; Bijlage C Vragenlijsten Small Scale Survey; Bijlage D Data Small Scale Survey; Bijlage E Resultaten statistische analyses Small Scale Survey; Bijlage F Resultaten statistische analyses Enquête; Bijlage G Resultaten analyse Casestudy; Bibliografie; SIKS Dissertatiereeks; Curriculum Vitae
  ISBN nr.: 
  9789048506507, 9048506506
  Udgiver: 
  Vossiuspers UvA - Amsterdam University Press
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  150057-ebscobog:ocn467870496|260|a
  Available: 
  150057-ebscobog:ocn467870496|980|a