term.subject="administration"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Museologi mellem fagene

  • Bog
  06.1 MUS

  Museologi mellem fagene

  2021
  1. oplag (2021)
  Undersøgelse af dialogen mellem fag og museologi på 16 forskellige forskningsområder. Bogen afspejler 50 års udvikling på området og berører alt fra levendegørelse over brugerinddragelse og stakeholderanalyse til udstillingsæstetik og postkolonialisme
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38604392|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Brædder, Vinnie Nørskov, Lise Skytte Jakobsen, Ane Hejlskov Larsen
  Note: 
  Indhold: Materialitet og immaterialitet (Per Dahl: Danske forfattermuseer : former og formidling. Antropologi : levende mennesker og levende ting / Thomas Fibiger, Sophie Hooge Seebach og Thea Skaanes. Kunsthistorie og museologi : museologiske processers betydning for kunstværkers værdi / Lise Skytte Jakobsen og Ane Hejlskov Larsen. Mellem kunst og arkæologi : klassisk arkæologisk udstillingspraksis / Lærke Maria Andersen Funder og Vinnie Nørskov) ; Roller og identitet (David C. Harvey: Kulturarvens geografier : museer som rum for dialog. Gertrud Latif Knudsen: Stakeholderteori på museet. Britta Timm Knudsen: Oplevelsesøkonomi på museum. Marianne Achiam: Naturvidenskabens museer og museernes naturvidenskab) ; Rum og steder (Kritisk kulturarv, arkæologi og fængselsmuseer : et spørgsmål om autenticitet, oplevelser og aktivisme / Laura McAtackney og Helle Schmidt. Sally Thorhauge: Museet som læringsmiljø : museologi i et pædagogisk og didaktisk perspektiv. Animerende lyd : at færdes på museer gennem musik, lyd, tid og rum / Ansa Lønstrup og Charlotte Rørdam Larsen) ; Performativitet - nedbrydning af hierarkier (Brugerinddragende museumsdesign / Nanna Holdgaard og Dagny Stuedahl. Anne Brædder: Aktive fortidsbrugere : frivillige aktører i frilandsmuseers levendegørelse. Ida Krøgholt: Dramaturgier i museet : om museet som performativt rum. Karin Tybjerg: Medicinske museer : museet som trickster. Peter Pentz: Det arkæologiske museum : et museum om tiden i tiden)
  ISBN nr.: 
  9788771847444
  Omfang: 
  432 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, forskningsniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:38604392|260|a
  Available: 
  870970-basis:38604392|980|a
 2. Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  • Bog
  35 OFF

  Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  2019
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Om offentlige forvaltning som en del af det politiske system
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47041325|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen
  Note: 
  Indhold: Politik og forvaltning / Jens Blom-Hansen ... et al. Bureaukrati og hieraki / Martin Bækgaard, Mads Leth Jakobsen. Offentlig styring og koordination / Christian Bøtcher Jacobsen, Mads Leth Jakobsen. Statens forvaltning / Peter Bjerre Mortensen. Forvaltning i kommuner og regioner / Jens Blom-Hansen, Martin Bækgaard. Forvaltning i EU / Jens Blom-Hansen. Uafhængige forvaltningsorganer : kan politisk ledelse fravælges? / Jens Blom-Hansen. Forvaltningslære og organisationsteori : hvad kan vi lære af organisationsteorien? / Thomas Pallesen. Udviklingen i de forvaltningspolitiske rationaler / Simon Calmar Andersen. Reformer af den offentlige forvaltning / Søren Serritzlew, Kim Mannemar Sønderskov. De offentligt ansatte / Lotte Bøgh Andersen, Anne Mette Kjeldsen. Offentlig ledelse / Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen, Caroline Howard Grøn. Implementering / Vibeke Lehmann Nielsen. Forvaltningens samspil med borgere og virksomheder / Morten Jakobsen, Helle Ørsted Nielsen. Forvaltningens samspil med interesseorganisationer / Anne Skorkjær Binderkrantz, Peter Munk Christiansen. Politisk-administrativ kontrol / Jens Grønnegård Christensen
  ISBN nr.: 
  9788741275161
  Omfang: 
  473 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47041325|260|a
  Available: 
  870970-basis:47041325|980|a
 3. Self-administration of medication during hospitalization : Patient involvement, medication errors and health economics : Ph.d.-afhandling

  • Bog
  61.55 ARP

  Self-administration of medication during hospitalization : Patient involvement, medication errors and health economics : Ph.d.-afhandling

  2019
  Fra abstract: "Adherence til medicinsk behandling blandt kronisk syge patienter er ofte dårlig og fejl under dispensering og administration af medicin i sundhedssektoren sker ofte. Medicin adherence kan muligvis forbedres og nogle af fejlene muligvis undgås, når patienter og sundhedsprofessionelle arbejder i et partnerskab gennem patientinvolvering. Selfmanagement interventioner ser ud til at forbedre brugen af medicin, medicin adherence og kliniske mål. "
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:130964486|980|.
  Omfang: 
  181 sider
  Udgiver: 
  Faculty of Health Sciences, Aarhus University
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:130964486|260|a
  Available: 
  830190-katalog:130964486|980|a
 4. Nursing delegation and management of patient care

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:53898599|980|.
  Note: 
  Contents: Leadership and management -- Organizational structure of health care -- Strategic management & planning -- Financial management in health care -- Healthcare, regulatory, and certifying agencies -- Organizational decision making & shared governance -- Professional decision making & advocacy -- Communication in the work environment -- Personnel policies & programs in the workplace -- Professional development -- Patient care delivery and management -- Staffing and scheduling -- Delegation of nursing tasks -- Providing competent staff -- Supervising and evaluating the work of others -- Hospital information systems -- Ethical & legal issues in patient care -- Improving organizational performance -- Evidence based practice -- Monitoring outcomes and use of data for improvement -- New graduates : the immediate future
  ISBN nr.: 
  9780323321099
  Omfang: 
  xiv, 320 pages
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:53898599|260|a
  Available: 
  830190-katalog:53898599|980|a
 5. Offentlig administration : i et udviklingsperspektiv

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53389635|980|.
  Bidrag af: 
  Line Gaardsdal Warschawsky, Elof Nellemann Nielsen
  Note: 
  Indhold: Preben Rehr: Administrationsfaglighed og profession ; Videnskaben og videnskabsteoretiske begreber. Jens Ravn Sørensen: På sporet af juraen i administrationen. Steen Juul Hansen: Administration i politisk styrede organisationer. Det lokalpolitiske råderum / af Line Gaardsdal Warschawsky og Jacob Udengaard. Yonatan Schvartzman: Organisatoriske rammer for offentlig administration. Pawson & Tilley : realistisk evaluering / af Elof Nellemann Nielsen og Svend Aage Andersen. Torben Dalum: Økonomistyring. Innovation, inklusion og beskæftigelsesfremme / af Elof Nellemann Nielsen, Esben Hulgård og Maja Juul-Olsen. Anne L. Kirketerp: Innovation i praksis : teorien om de små skridts kraft. Autoforvaltning : en udlægning af centrale begreber / af Lars Hove Sørensen og Jesper Hundebøl
  ISBN nr.: 
  9788741270197
  Omfang: 
  335 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53389635|260|a
  Available: 
  870970-basis:53389635|980|a
 6. Organisatorisk kompetanse : innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112918027|980|.
  Note: 
  1. utg. Oslo : Cappelen akademisk, 2004 med undertittel "i sykepleie og helsefaglig samarbeid"
  ISBN nr.: 
  9788202455934
  Omfang: 
  376 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112918027|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112918027|980|a
 7. Socialret : principper, rettigheder, værdier

  • Bog
  38.42 KET

  Socialret : principper, rettigheder, værdier

  2014
  4. udgave, 2. oplag (2020)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51452445|980|.
  Note: 
  Indhold: Socialretten i sin egen ret ; Velfærdsstatens retlige formater ; Almindelige socialretlige principper og strukturer ; Om forsørgelsesretlige sammenhænge ; Grundværdier, grundrettigheder, forbud mod forskelsbehandling ; Handicapretlige grundprincipper ; Retskilder og fortolkning ; Selvforsørgelsespligten, retten til grundlæggende forsørgelse og fattigdom ; Sociale ydelsers beskyttelse som ejendomsrettigheder ; Dansk socialret og den fri bevægelighed i Unionen ; Den sociale organisations- og opgavestruktur ; Det sociale klagesystem ; Oversigt over sociale rettigheder ; Sociallovgivningens udvikling i hovedtræk
  ISBN nr.: 
  9788761935786
  Omfang: 
  523 sider
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:51452445|260|a
  Available: 
  870970-basis:51452445|980|a
 8. Formidling i forandring : et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergenereret kultur

  • Bog
  06.1 RUD

  Formidling i forandring : et casestudie af VÆGGEN - et dansk eksempel på digital, interaktiv museumsformidling i overgangen fra genstandsrepræsentation til brugergenereret kultur

  2013
  1. oplag (2013)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:50553434|980|.
  Omfang: 
  Ca. 170 sider
  Udgiver: 
  Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:50553434|260|a
  Available: 
  830190-katalog:50553434|980|a
 9. Magtens former : sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren

  • Bog
  30.1 MAG

  Magtens former : sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren

  2007
  1. udgave, 7. oplag (2021)
  Ved hjælp af analyseredskaber fra en række sociologiske teoretikere undersøges forskelligartede magtformer som de udfolder sig i mødet mellem den statslige administration og borgeren
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:26984467|980|.
  Bidrag af: 
  Kaspar Villadsen, Nanna Mik-Meyer
  Note: 
  Indhold: Magtens former ; Foucault : den bevægelige velfærdskritik ; Goffman : interaktion og identitetsforhandlinger ; Bourdieu : felt, symbolsk vold og underkastelse ; Luhmann : velfærd i kommunikative systemer ; Nyinstitutionel teori : myter og legitimitet ; Risikoteori : normalitet, afvigelse og nyliberalisme ; På tværs af de forskellige perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788741251332
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:26984467|260|a
  Available: 
  870970-basis:26984467|980|a
 10. Styr på sundhedsdata : fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen

  • Bog
  61.4 STY

  Styr på sundhedsdata : fundamentet for et datadrevet sundhedsvæsen

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan de data, som lægesekretærer/sundheds- administrative koordinatorer registrerer, bruges af væsentlige sundhedsaktører, herunder hvordan de bruges i forbindelse med finansieringsstyring, kapacitets- anvendelse og kvalitetsudvikling. Henvender sig til studerende på sundhedskommunomuddannelsen samt til studerende på sundhedsadministrativ koordinatoruddannelsen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62464615|980|.
  Bidrag af: 
  Komponent
  Note: 
  Indhold: Sundhedsvæsenets statslige institutioner og love ; Finansiering af sundhedsvæsenet ; Styring af det regionale sundhedsvæsen ; Landspatientregisteret (LPR) ; Kræft og kræftpakkeforløb ; Diagnoserelaterede grupper ; Optimal kapacitetsudnyttelse ; Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram
  ISBN nr.: 
  9788774248781
  Omfang: 
  146 sider
  Udgiver: 
  Komponent
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62464615|260|a
  Available: 
  870970-basis:62464615|980|a