term.creator="Bente Appel Esbensen"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  Jesper Kjærgaard (f. 1981), Mette Juhl, Bente Appel Esbensen: Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle
  61.4 FOR

  Forskningsmetode for sundhedsprofessionelle

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Der sigtes på at skærpe den studerendes videnskabelige tankegang med introduktion til både kvantitative og kvalitative metoder med mange illustrative eksempler fra klinikken. Henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsuddannelser, f.eks. sygeplejerske, jordemoder, fysio- og ergoterapeut, radiograf eller bioanalytiker
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61342001|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: Forskning og forskningsperspektiver (Introduktion til forskning ; Videnskabsteoretiske nøglebegreber ; Forskningsetik og lovgivning) ; Kvantitativ forskning (Introduktion til kvantitativ forskning og epidemiologi ; Epidemiologiske studiedesign ; Teoretiske begreber i epidemiologien ; Statistiske begreber i epidemiologien) ; Kvalitativ forskning (Introduktion til kvalitativ forskning ; Tre kvalitative tilgange ; Datagenerering i kvalitativ forskning ; Analysestrategier ; Evaluering af kvalitative studier) ; Fra den videnskabelige viden til klinisk praksis (Sammenfattende studier ; Kliniske retningslinjer og evidens )
  ISBN nr.: 
  9788771188196
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:61342001|260|a
  Available: 
  870970-basis:61342001|980|a
 2. Mennesker med kræft : sygepleje i et tværfagligt perspektiv

  • Bog
  61.606 MEN

  Mennesker med kræft : sygepleje i et tværfagligt perspektiv

  2002
  1. udgave, 2. oplag (2011)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:24344193|980|.
  Note: 
  Indhold: Livet med kræft (Nina Birch: At få kræft. Ulla Giersing: Når mennesker trues på livet ; Mødet. Marianne Lau: Depression ; Selvmordstanker og -handlinger. Karen Marie Bøggild: Åndelig omsorg. Karen Nielsen: Sociale konsekvenser og rettigheder. Birgitte T. Espersen: Information til patient og pårørende. Niels Peter Agger: Hverdagsliv og rehabilitering. Bente Appel Esbensen: Pårørende ; Medpatienters betydning. Børn og unge som pårørende / af Marianne Benzon Nielsen og Marianne Madsen) ; Kræft, køn og alder (Niels Peter Agger: Mænd ; Seksualitet. Lise Bjerrum Thisted: Kvinder ; Body image. Børn og unge / af Marianne Benzon Nielsen og Marianne Madsen. Bente Appel Esbensen: Ældre mennesker) ; Symptomer, pleje og behandling (Svend S. Ottesen: Etik. Nina Birch: Det gode patientforløb. Fysiske problemstillinger / af Svend S. Ottesen og Lone Jørgensen. Birgitte T. Espersen: Pleje og behandling, Genetisk rådgivning / af Marie Luise Bisgaard og Bent Ejlertsen. Ulla Giersing: Omsorg for dem, der drager omsorg) ; Samfund og kræftbehandling (Ingrid Poulsen: Forskning, udvikling og uddannelse. Nina Birch: Politik og økonomi)
  ISBN nr.: 
  9788762802414, 8762802410
  Omfang: 
  396 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard Danmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:24344193|260|a
  Available: 
  830190-katalog:24344193|980|a
 3. Gerontologi : livet som ældre i det moderne samfund

  • Bog
  61.267 GER

  Gerontologi : livet som ældre i det moderne samfund

  2009
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Der gives forskellige bud på, hvordan man kan forstå og forklare aldring, ældre mennesker og deres livssituation, og hvordan denne viden kan anvendes i det professionelle møde med det enkelte ældre menneske
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:27816215|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Sygeplejeråd, Stinne Glasdam, Bente Appel Esbensen
  Note: 
  Indhold: At være gammel i det moderne samfund (Asger Baunsbak-Jensen: Betragtninger over alderdommen. Henning Kirk: Synet på aldring og ældre : historisk set. Nikolai Seidelin Nedergaard Banke: Ældre menneskers status i det moderne samfund. Tine Rostgaard: Dansk ældrepleje i et nordisk og europæisk perspektiv. Alderdommen er ikke, hvad den har været / Tine Fristrup og Marianne Eilsø Munksgaard. Mia Henriksen Fatum: At leve i Danmark som ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Anne Liveng: Pleje af ældre som lavprestigearbejde for sundhedsprofessionelle). Et blik ind i det at være og blive ældre (Karen Andersen-Ranberg: Aldringsfysiologi. Kaare Christensen: Hvorfor ældes vi så forskelligt? Bernard Jeune: En ny generation af meget gamle : det lange liv. Jesper Jørgensen: Hvad har astronauter og ældre til fælles? Lis Puggaard: Det ældre menneske og den veltrænede krop. Lene Falgaard Eplov: Ældre og seksualitet. Jens Kofod: Ældre mennesker og mad belyst i et kulturelt perspektiv). "De svage ældre", "de udsatte ældre" - eller blot "ældre mennesker"? (Mads Greve Haaning: Mestring af det at blive gammel. Eva Bonde Nielsen: Ensomhedens årsager og følgesvende : fakta og fortællinger fra gamle ensomme. Alex Kørner: Geriatrisk depression. Jan-Henrik Winsløv: Ældre menneskers selvmordshandlinger. Mette Søndergaard: Ældre med demens i et livshistorisk perspektiv. Ulla Hybel: Når evnerne svigter : et indblik i samfundets beskyttelse af ældres rettigheder). Når livets sidste del skal leves (Dorte Høeg: De institutionelle rammers betydning for samarbejdet mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale : en historisk belysning. Jens Kofod: Ældres institutionsliv : en analyse af at blive plejehjemsbeboer. Tove Lindhardt: Pårørende til skrøbelige ældre. Mette Raunkiær: Livet som døende derhjemme. Tom Andersen Kjær: Ældre menneskers oplevelser af døden)
  ISBN nr.: 
  9788717040335
  Omfang: 
  418 sider
  Udgiver: 
  Dansk Sygeplejeråd, Nyt Nordisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:27816215|260|a
  Available: 
  870970-basis:27816215|980|a
 4. Elderly persons living with cancer : quality of life and lived experience

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:43951564|980|.
  Bidrag af: 
  Lunds Universitet Medicinska fakulteten Institutionen för hälsa, vård och samhälle
  ISBN nr.: 
  9185481602
  Omfang: 
  108, 11,24, 28, 22 sider
  Udgiver: 
  Lund University, Department of Health Sciences
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:43951564|260|a
  Available: 
  830190-katalog:43951564|980|a
 5. Processen at skabe data

  • Tidsskriftsartikel

  Processen at skabe data

  I: Fokus på kræft og sygepleje, Årg. 24, nr. 1 (2004), S. 65-67
  Indblik i et kursusforløb i kvalitativ forskning i Edmonton, Alberta i Californien sommeren 2003
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:87784150|980|.
  Omfang: 
  S. 65-67
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fokus på kræft og sygepleje, Årg. 24, nr. 1 (2004)
  By: 
  870971-tsart:87784150|260|a
  Available: 
  870971-tsart:87784150|980|a
 6. Gå selv til operation - et pilotprojekt

  • Tidsskriftsartikel

  Gå selv til operation - et pilotprojekt

  I: Sygeplejersken, Årg. 110, nr. 17 (2010), S. 54-58
  Et pilotprojekt på Glostrup Hospital har afdækket patienternes tilfredshed med selv at gå fra det stationære kirurgiske afsnit til operationsafdelingen
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:34350310|980|.
  Omfang: 
  S. 54-58
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Sygeplejersken, Årg. 110, nr. 17 (2010)
  By: 
  870971-tsart:34350310|260|a
  Available: 
  870971-tsart:34350310|980|a
 7. Sygdomsrelaterede problemer i hverdagen hos patienter med lungekræft : del 1

  • Tidsskriftsartikel

  Sygdomsrelaterede problemer i hverdagen hos patienter med lungekræft : del 1

  I: Klinisk sygepleje, Årg. 22, nr. 1 (2008), S. 33-43
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:89973473|980|.
  Omfang: 
  S. 33-43
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Klinisk sygepleje, Årg. 22, nr. 1 (2008)
  By: 
  870971-tsart:89973473|260|a
  Available: 
  870971-tsart:89973473|980|a
 8. Kongresrejsen fra Hillerød

  • Tidsskriftsartikel

  Kongresrejsen fra Hillerød

  I: Ugeskrift for læger, Årg. 170, nr. 34 (2008), S. 2605-2606
  I et forsøg på at frigøre sig fra medicinalsponsorerede kongresrejser er Hillerød Hospital kommet med et gennembrud. 15 speciallæger plus andet centralt personale på tværs af afdelinger og specialer tog samlet af sted på det offentliges regning til verdens største kongres om kræftbehandling. Med hjem fik de nye og værdifulde erfaringer og turen betegnes som "en kæmpe succes"
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:33270062|980|.
  Omfang: 
  S. 2605-2606
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Ugeskrift for læger, Årg. 170, nr. 34 (2008)
  By: 
  870971-tsart:33270062|260|a
  Available: 
  870971-tsart:33270062|980|a