term.creator="Alv A. Dahl"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv

  • Bog
  61.606 KRE

  Kreftoverlevere : ny kunnskap og nye muligheter i et langtidsperspektiv

  2019
  3. udgave
  Denne boken gjennomgår dagens kunnskap om de som overlever kreftsykdommen. Den svarer blant annet på spørsmål knyttet til hvordan det er å være en kreftoverlever, hvem overleverne er, hvordan det er å overleve kreft i barndommen, hva som er de kroppslige seneffektene og betydningen av fysisk aktivitet og kosthold. De fleste av bokas forfattere er knyttet til Nasjonalt kompetansesenter for langtidsstudier etter kreftbehandling. Denne 3. utgaven er revidert i henhold til ny forskning på området.
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:126255705|980|.
  Bidrag af: 
  Sophie Dorothea Fosså (1941-), Cecilie E. Kiserud (1966-), Alv A. Dahl (1944-)
  Note: 
  Indhold: Hvorfor en bok om kreftoverlevere? / Cecilie E. Kiserud, Alv A. Dahl og Sophie D. Fosså. Kreftoverlevelse i tall / Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller og Giske Ursin. En oversikt over kreftbehandling / Alexander Fossså, Toto Hølmebakk, Sigbjørn Smeland og Sophie D. Fosså. Kontroll og oppfølging av kreftoverlevere / Cecilie E. Kiserud, Alexander Fosså, Unn-Merete Fagerli og Hanne C. Lie. Medisinske problemer hos kreftoverlevere / Sophie D. Fosså, Hege S. Haugnes og Cecilie E. Kiserud. Voksne overlevere etter kreft i barndom og ungdom / Inga Maria Rimvoll Johannsdottir og Hanne Cathrine Lie. Kjønnshormoner og fruktbarhet / Cecilie E. Kiserud, Marianne Brydøy og Sophie D. Fosså. Problemer med seksualitet / Randi Gjessing og Alv A. Dahl. Fatigue (tretthetsfølelse) / Kristin V. Reinertsen, Jon Håvard Loge og Cecilie E. Kiserud. Psykiske symptomer og lidelser / Alv A. Dahl. Livskvalitet / Ellen Karine Grov, Jon Håvard Loge og Alv A. Dahl. Livsstil: fysisk aktivitet og røykeslutt / Lene Thorsen og Gunhild M. Gjerset. Ernæring - mat og drikke / Asta Bye. De nærmestes situasjon / Ellen Karine Grov og Alv A. Kreftoverlevere og rehabilitering / Tone Skaali og Sævar Berg Gudbergsson. Arbeidsliv, trygdeytelser og økonomi. Alv A. Dahl og Sævar Berg Gudbergsson. Kreftforeningens tilbud til pasienter og pårørende / Ole Alexander Opdalshei. Opsummering og veien videre / Cecilie E. Kiserud, Alv A. Dahl og Sophie D. Fosså.
  ISBN nr.: 
  9788205515956
  Omfang: 
  277 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:126255705|260|a
  Available: 
  830190-katalog:126255705|980|a
 2. Komorbiditet i somatik og psykiatri : forståelse, betydning og konsekvenser

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52516064|980|.
  Bidrag af: 
  Kent Havemann
  Note: 
  Indhold: Én sygdom eller flere - første møde med komorbiditet ; Komorbiditet - inddeling og årsagsforhold ; Syndromer eller syndromklynger ; Hjælpemidler til kortlægning af komorbiditet ; Psykiske lidelser og psykiatrisk komorbiditet ; Komorbiditet mellem centrale somatiske sygdomme ; Komorbiditet mellem centrale psykiske lidelser og somatiske sygdomme ; De ældre - komorbiditetens kernetropper ; Følger af komorbiditet ; Multimorbiditet og afsluttende synspunkter
  Original titel: 
  Komorbiditet i somatikk og psykiatri
  ISBN nr.: 
  9788771583472
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52516064|260|a
  Available: 
  870970-basis:52516064|980|a
 3. Charmør og tyran : et indblik i psykopaternes og ofrenes verden

  • Bog
  61.646 DAH

  Charmør og tyran : et indblik i psykopaternes og ofrenes verden

  1999
  1. udgave, 10. oplag (2019)
  Beskrivelse af psykopati set som et samspil mellem neurologiske, psykologiske og sociale faktorer med indblik i kendetegnene for denne personlighedsforstyrrelse, kriterier for diagnosen, årsager og udbredelse samt en lang række eksempler på psykopaters væremåde og hvordan man som offer kan tackle dem
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:22542044|980|.
  Bidrag af: 
  Alv A. Dahl, Aud Dalsegg
  Note: 
  Heri: Til dig (Der er kun mig der er mig) Til dig (Det er kun mig der er mig)
  Original titel: 
  Sjarmør og tyrann
  ISBN nr.: 
  9788762801226, 8762801228, 8716121473
  Omfang: 
  299 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:22542044|260|a
  Available: 
  830190-katalog:22542044|980|a
 4. Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom : symptomer, diagnostikk og behandling

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  830190-katalog:112917284|980|.
  Bidrag af: 
  Alv A. Dahl (1944-), Trond F. Aarre (1962-), Jon Håvard Loge (1953-)
  Note: 
  Indhold: Del 1: Modeller og utredning (Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom / Alv A. Dahl. Psykiatrisk undersøkning / Trond F. Aarre. Nevropsykologiske undersøkelsesmetoder og kognitiv svikt / Arnstein Finset. Kommunikasjon / Arnstein Finset. Tverrkulturelle forhold / Valjbona T. Preljevic & Suraj B. Thapa). Del 2: Psykiske lidelser og symptombilder (Delirium (akutt forvirring) og demens / Anette Hylen Ranhoff. Aggresjon og vold / Thomas Small. Depresjon / Trond F. Aarre. Suicidalitet og selvskading / Øivind Ekeberg. Psykosar i somatisk medisin / Trond F. Aarre. Frykt, angst og angstlidelser / Alv A. Dahl. Somatoforme lidelser / Jon Håvard Loge. Rusmidler og somatisk helse / Jørgen G. Bramness og Lars Lien. Personlighet og personlighetsforstyrrelser / Alv A. Dahl. Smerter / Heidi Trydal og Petter C. Borchgrevink. Trøtthet og utmattelse / Jon Håvard Loge. Komorbiditet / Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov)., Del 3: Behandling (Kriser og kriseintervensjon / Øivind Ekeberg. Samtale om dårlige nyheter / Arvid Heiberg. Psykofarmakologi / Trond F. Aarre. Kognitiv atferdsterapi ved somatisk sykdom / Torkil Berge ... [et al.]. Fysisk aktivitet ved psykiske plager / Egil W. Martinsen og Toril Moe. Rehabilitering / Erik Bautz-Holter. Livsstyrketrening / Heidi A. Zangi. Veiledet selvhjelp / Tine Nordgreen, Elin Fjerstad & Odd E. Havik. Sosionomtjenester i somatisk medisin / Sævar Berg Gudbergsson. Pårørendes reaksjoner / Ellen Karine Grov)., Del 4: Organsystemer og systemiske sykdommer (Hjerte- og karsykdommer / Tove Sørlie. Lungesykdommer / Amund Gulsvik. Sykdommer i fordøyelseskanalen / Jørgen Valeur og Arnold Berstad. Skader i hodet og ryggsøylen, samt hjerneslag / Arnstein Finset. Nevrologiske sykdommer / Karl Otto Nakken og Antonie Giæver Beiske. Revmatiske sykdommer / Arnstein Finset. Muskel- og skjelettsykdommer / Cecilie Røe. Hudsykdommer / Florence Dalgard. Kvinnesykdommer og svangerskap / Inger Øverlie. Menns seksualitet ved somatisk sykdom / Haakon Aars. Infeksjonssykdommer / Vegard Skogen, Ole Rysstad og Birgit Lie. Intensivmedisin / Øiving Ekeberg. Kreftsykdommer / Jon Håvard Loge. Spiseforstyrrelser i klinisk medisin / Stein Frostad. Spiseforstyrrelser ved diabetes / Stein Frostad. Kronisk somatisk sykdom og symptombilder hos barn og unge / Trond H. Diseth. Somatisk sykdom hos ungdom / Ole Rikard Haavet).
  ISBN nr.: 
  9788202418786
  Omfang: 
  734 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  830190-katalog:112917284|260|a
  Available: 
  830190-katalog:112917284|980|a
 5. Borderline-forstyrrelser hos voksne

  • Tidsskriftsartikel

  Borderline-forstyrrelser hos voksne

  I: Medicinsk årbog, 1984, S. 45-51
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:71432726|980|.
  Omfang: 
  S. 45-51
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Medicinsk årbog, 1984
  By: 
  870971-tsart:71432726|260|a
  Available: 
  870971-tsart:71432726|980|a
 6. Personlighetsforstyrrelser

  • Tidsskriftsartikel

  Personlighetsforstyrrelser

  I: Medicinsk årbog, 1993, S. 147-158
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:80844212|980|.
  Omfang: 
  S. 147-158
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Medicinsk årbog, 1993
  By: 
  870971-tsart:80844212|260|a
  Available: 
  870971-tsart:80844212|980|a
 7. An overview of instruments used in clinical psychiatric research in the Nordic countries

  • Tidsskriftsartikel

  An overview of instruments used in clinical psychiatric research in the Nordic countries

  I: Nordic journal of psychiatry, Vol. 51, suppl. 39 (1997), S. 67-71
  Eng. res
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:84191485|980|.
  Omfang: 
  S. 67-71
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Nordic journal of psychiatry, Vol. 51, suppl. 39 (1997)
  By: 
  870971-tsart:84191485|260|a
  Available: 
  870971-tsart:84191485|980|a
 8. Psykopati

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:82415963|980|.
  Omfang: 
  S. 173-184
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Medicinsk årbog, 1995
  By: 
  870971-tsart:82415963|260|a
  Available: 
  870971-tsart:82415963|980|a
 9. Patologisk narsisisme - forstyrrelser av selvets struktur og selvfølelsesreguleringen

  • Tidsskriftsartikel

  Patologisk narsisisme - forstyrrelser av selvets struktur og selvfølelsesreguleringen

  I: Medicinsk årbog, 1987, S. 71-81
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:72620879|980|.
  Omfang: 
  S. 71-81
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Medicinsk årbog, 1987
  By: 
  870971-tsart:72620879|260|a
  Available: 
  870971-tsart:72620879|980|a
 10. Enslige og ensomhet - sosiale og medisinske aspekter

  • Tidsskriftsartikel
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:73563410|980|.
  Omfang: 
  S. 27-34
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Medicinsk årbog, 1990
  By: 
  870971-tsart:73563410|260|a
  Available: 
  870971-tsart:73563410|980|a