phrase.titleSeries="statskundskab"

Præciser din søgning:

Emne
Forfatter
Materialetype
Sprog
Årstal
Kilde
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Det demokratiske system

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39412063|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen
  Note: 
  Indhold: Den demokratiske styrekæde / af Jens Blom-Hansen og Peter Munk Christiansen. Jørgen Elklit: Valgsystemerne. Partier og partisystemer / af Karina Kosiara-Pedersen og Helene Helboe Pedersen. Folketinget / af Flemming Juul Christiansen og Asbjørn Skjæveland. Regeringsarbejdet : mellem ressortautonomi og central samordning / af Jørgen Grønnegaard Christensen og Peter Bjerre Mortensen. Jørgen Grønnegaard Christensen: Det administrative system. Interesseorganisationerne / af Anne Skorkjær Binderkrantz og Peter Munk Christiansen. Medierne / af Christian Elmelund-Præstekær, David Nicolas Hopmann og Thomas Olesen. Dansk europapolitik og det danske EU-koordinationssystem / af Rasmus Brun Pedersen, Jens Blom-Hansen og Dorthe Sindbjerg Martinsen
  ISBN nr.: 
  9788741278506
  Omfang: 
  299 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:39412063|260|a
  Available: 
  870970-basis:39412063|980|a
 2. Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  • Bog
  35 OFF

  Offentlig forvaltning : et politologisk perspektiv

  2019
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Om offentlige forvaltning som en del af det politiske system
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47041325|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Blom-Hansen
  Note: 
  Indhold: Politik og forvaltning / Jens Blom-Hansen ... et al. Bureaukrati og hieraki / Martin Bækgaard, Mads Leth Jakobsen. Offentlig styring og koordination / Christian Bøtcher Jacobsen, Mads Leth Jakobsen. Statens forvaltning / Peter Bjerre Mortensen. Forvaltning i kommuner og regioner / Jens Blom-Hansen, Martin Bækgaard. Forvaltning i EU / Jens Blom-Hansen. Uafhængige forvaltningsorganer : kan politisk ledelse fravælges? / Jens Blom-Hansen. Forvaltningslære og organisationsteori : hvad kan vi lære af organisationsteorien? / Thomas Pallesen. Udviklingen i de forvaltningspolitiske rationaler / Simon Calmar Andersen. Reformer af den offentlige forvaltning / Søren Serritzlew, Kim Mannemar Sønderskov. De offentligt ansatte / Lotte Bøgh Andersen, Anne Mette Kjeldsen. Offentlig ledelse / Lotte Bøgh Andersen, Simon Calmar Andersen, Caroline Howard Grøn. Implementering / Vibeke Lehmann Nielsen. Forvaltningens samspil med borgere og virksomheder / Morten Jakobsen, Helle Ørsted Nielsen. Forvaltningens samspil med interesseorganisationer / Anne Skorkjær Binderkrantz, Peter Munk Christiansen. Politisk-administrativ kontrol / Jens Grønnegård Christensen
  ISBN nr.: 
  9788741275161
  Omfang: 
  473 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47041325|260|a
  Available: 
  870970-basis:47041325|980|a
 3. Forvaltning og stat

  • Bog
  Peter Bogason: Forvaltning og stat
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47071615|980|.
  Note: 
  Indhold: Politologi og forvaltning ; Formel organisation ; Statsteori og styringskæde ; Fra korporatisme til styringsnetværk ; Politiske aktører : partier, politikere, Folketinget og regering ; Embedsmænd og deres samspil med politikere ; Borger, klient, kunde, bruger og samskaber
  ISBN nr.: 
  9788741272368
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:47071615|260|a
  Available: 
  870970-basis:47071615|980|a
 4. Budgetlægning og offentlige udgifter

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46573285|980|.
  Bidrag af: 
  Torben Skovgaard Andersen, Peter Munk Christiansen
  Note: 
  Indhold: De politiske budgetter / Peter Munk Christiansen. Hvad siger teorierne? / Thomas Pallesen. Udviklingen i de offentlige udgifter / Peter Bjerre Mortensen. Hvordan lægges et offentligt budget? / Jens Blom-Hansen og Søren Serritzlew. Statens budget - processer, rammer og aktører / Lotte Jensen, Torben Skovgaard Andersen og Stig Henneberg. Budgetlægning i kommuner og regioner / Søren Serritzlew og Jens Blom-Hansen
  ISBN nr.: 
  9788741276731
  Omfang: 
  221 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:46573285|260|a
  Available: 
  870970-basis:46573285|980|a
 5. Offentlig politik

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54225210|980|.
  Bidrag af: 
  Carsten Jensen (f. 1980-10-08), Peter Nannestad, Christoffer Green-Pedersen
  Note: 
  Indhold: Carsten Jensen: Hvad er offentlig politik? ; Offentlig politik og magt. Politics matter / Christoffer Green-Pedersen og Carsten Jensen. Partikonkurrence og offentlig politik / Peter Nannestad og Christoffer Green-Pedersen. Interessegruppeforklaringer / Peter Munk Christiansen, Patrick Emmenegger og Michael Baggesen Klitgaard. Peter Nannestad: Vetospillerteori ; Skraldespandsmodeller. Historisk institutionalisme / Michael Baggesen Klitgaard og Patrick Emmenegger. Christoffer Green-Pedersen: Dagsordenteori. Henrik Bech Seeberg: Befolkningens holdninger. Idéteori / Line Renate Hanssen og Mads Leth Jakobsen. Caroline de la Porte: Transfer og diffusion
  ISBN nr.: 
  9788741269719
  Omfang: 
  268 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54225210|260|a
  Available: 
  870970-basis:54225210|980|a
 6. Kommunaløkonomi

  • Bog
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53805213|980|.
  Note: 
  Indhold: Kommunernes opgaver ; Rammer for den kommunale opgavevaretagelse ; Kommunale valgmuligheder - budgetlægning, fordeling af beslutningskompetence og økonomistyring
  ISBN nr.: 
  9788741266602
  Omfang: 
  316 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53805213|260|a
  Available: 
  870970-basis:53805213|980|a
 7. Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor : muligheder og begrænsninger for styringen af adfærd og performance

  • Bog
  Lotte Bøgh Andersen: Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor : muligheder og begrænsninger for styringen af adfærd og performance
  33.7 ØKO

  Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor : muligheder og begrænsninger for styringen af adfærd og performance

  2017
  2. udgave, 3. oplag (2021)
  Kritisk vurdering af om offentlige myndigheder og offentligt ansattes adfærd kan påvirkes af økonomiske tilskyndelser
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52903831|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741268491
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52903831|260|a
  Available: 
  870970-basis:52903831|980|a
 8. Ledelse i offentlige og private organisationer

  • Bog
  60.1 LED

  Ledelse i offentlige og private organisationer

  2017
  1. udgave, 2. oplag (2018)
  Indføring i ledelsesarbejdet i offentlige og private organisationer, med fokus på betydningen af ledelsestræning, motivation, ledelse gennem værdier, medarbejdertrivsel og målstyret ledelse. Bogen bygger på empiriske undersøgelser og er skrevet af et forfatterhold, der går på tværs af statskundskab, økonomi, psykologi og management
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53665667|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741269375
  Omfang: 
  284 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53665667|260|a
  Available: 
  870970-basis:53665667|980|a
 9. Organiseringen af den offentlige sektor

  • Bog
  35 ORG

  Organiseringen af den offentlige sektor

  2016
  2. udgave, 2. oplag (2017)
  Lærebog i offentlig organisationsteori i to dele. I første del udlægges organisationsteori og institutionel teori med særligt fokus på den offentlige sektor. I anden del sættes der fokus på centrale temaer som offentlig styring, beslutningsteori, implementering, reformer og administrativ etik
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52567238|980|.
  Bidrag af: 
  Anders Berg-Sørensen, Caroline Howard Grøn, Hanne Foss Hansen
  Note: 
  På omslaget: Grundbog i offentlig forvaltning, Indhold: Del 1 (Offentlig organisation / Anders Berg-Sørensen, Caroline Howard Grøn og Hanne Foss Hansen. Organisationers indre liv i et rationelt perspektiv ; Organisationers indre liv i et normperspektiv ; Organisation og omgivelser i et rationelt perspektiv ; Organisation og omgivelser i et norm perspektiv ; Modeller til organisationsanalyse / Caroline Howard Grøn og Hanne Foss Hansen. Birgitta Gomez Nielsen: Organisationsfelter i et rationelt perspektiv. Anders Berg-Sørensen: Organisationsfelter i et normperspektiv). Del 2 (Hanne Foss Hansen: Styringsteori ; Beslutningsteori ; Evalueringsteori. Mads Kristiansen: Reformer af den offentlige forvaltning. Carsten Greve: Ledelsesteori. Vibeke Lehmann Nielsen: Implementeringsteori : implementeringsperspektiver og frontlinjemedarbejderadfærd. Motivation i den offentlige sektor / Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen. Mathilde Højbye-Mortensen: Teknologi i offentlige organisationer. Anders Berg-Sørensen: Forvaltningsetik)
  ISBN nr.: 
  9788741262666
  Omfang: 
  514 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52567238|260|a
  Available: 
  870970-basis:52567238|980|a
 10. Det dydige samfund : om dydernes rolle i etik og politik

  • Bog
  32.01 NIE

  Det dydige samfund : om dydernes rolle i etik og politik

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Der bygges en moderne politisk teori op, der blandt andet involverer en moderat perfektionistisk opfattelse af retfærdighed, som kræver, at alle gives tilstrækkelige muligheder for at føre et vellykket menneskeligt liv
  Serie: 
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52285178|980|.
  Note: 
  Indhold: Dyder i etik (Dydsbegrebet ; Om dydige handlinger ; Om motivation og objektivitet ; Normativ etik som dydsetik) ; Dyder i politisk teori (Perfektionisme ; Lighed af hvad? ; Barmhjertig retfærdighed ; Politik)
  ISBN nr.: 
  9788741262895
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52285178|260|a
  Available: 
  870970-basis:52285178|980|a