phrase.titleSeries="medier, kommunikation, journalistik"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  • Bog
  13.15 COM

  Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Kortlægning, analyse og diskussion af computational thinking og dens anvendelse i vores liv og samfund. For forskere, undervisere og studerende i fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og digitale kompetencer på universiteter, professionshøjskoler samt efter- og videreuddannelser
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62650168|980|.
  Bidrag af: 
  Rocio Chongtay, Robb Mitchell, Rocio Chongtay, Nina Bonderup Dohn
  Note: 
  Indhold: CT på landkortet - historisk og systematisk (Computational thinking - indplacering i et landskab af it-begreber / Nina Bondebup Dohn. Computational thinking - et idehistorisk rids / Stig Børsen Hansen. Cykling som kropsbaseret computationel praksis / Kristian Mortensen, Johannes Wagner. Computational thinking og uddannelsen af fremtidens dataloger / Kerstin Fischer, Stig Børsen Hansen, Kilian Foth). Computationelle problemer og hvordan man løser dem (Computational thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder / Rocio Chongtay. For mennesker, maskiner og medier : indholdsforfatteren som computational thinker / Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller. Computational thinking i terminologisk begrebsarbejde / Lise Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen. Algoritmisk dannelse / Anne Gerdes). Didaktisk design for computational thinking (Teknologiforståelsesdidaktik - problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation / Jens Jørgen Hansen. Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med computational thinking / Nina Bonderup Dohn. Kropsbaseret computational thinking / Jussi Mikkonen. Læring af computational thinking gennem storycoding / Jussi Mikkonen, Christina Fyhn)
  ISBN nr.: 
  9788759336465
  Omfang: 
  350 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:62650168|260|a
  Available: 
  870970-basis:62650168|980|a
 2. Retorik og metode

  • Bog
  80.8 RET

  Retorik og metode

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  En samlet fremstilling af metoder til arbejdet med retorisk kommunikation. Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Metoderne placeres historisk og deres vigtigste antagelser fremlægges
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48809553|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Bengtsson, Kristine Marie Berg, Stefan Iversen
  Note: 
  Indhold: Nærlæsning / Stefan Iversen og Lisa Storm Villadsen. Rasmus Rønlev: Tekstlig-intertekstlig analyse. Retorisk policyanalyse - studiet af politiske dokumenter som proces og produkt / Rasmus Kjærgaard Rasmussen og Sine Nørholm Just. Tænkehøjt-læsning / Mette Bengtsson og Elisabeth Hoff-Clausen. Skriftlig protokolanalyse / Jens E. Kjeldsen, Eirik Vatnøy og Ida Andersen. Jens E. Kjeldsen: Interviewstudier : forskningsinterview og fokusgrupper i retoriske receptionsstudier. Rebekka Lykke Nørremark: Digital issue mapping på tværs af medier og digitale platforme. Digital tekstanalyse : fjernlæsning / Louise Schou Therkildsen og Jon Viklund. Eksplorativ retorisk analyse af sociale medier / Eirik Vatnøy og Dawn Wheatley. Christina Matthiesen: Aktionsforskning. Julie Marie Isager: Etnografisk feltarbejde. Iben Brinch Jørgensen: Skrivning som metode
  ISBN nr.: 
  9788759335208
  Omfang: 
  307 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:48809553|260|a
  Available: 
  870970-basis:48809553|980|a
 3. Sociale medier og sprog : analytiske tilgange

  • Bog
  89.01 SOC

  Sociale medier og sprog : analytiske tilgange

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Om sproget som indgang til at forstå sociale dynamikker i internettets mange kommunikative kontekster. Med analytiske redskaber til at forstå, hvordan forbindelsen mellem enkelte mediers kommunikative muligheder og brugernes sprogbrug tilsammen skaber komplekse og nye sociale virkeligheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54531796|980|.
  Bidrag af: 
  Elisabeth Muth Andersen, Andreas Candefors Stæhr, Kristine Køhler Mortensen
  Note: 
  Indhold: Sprog og sociale medier / Kristine Køhler Mortensen og Andreas Candefors Stæhr. Malene Monka: Sociolingvistik : dialektbrug på tværs af online- og offlinekontekster. Funktionel grammatik : grammatik i de sociale medier / Tanya Karoli Christensen, Torben Juel Jensen og Andreas Candefors Stæhr. Marianne Rathje: Genre- og kontekstanalyse : verbale kortformer i unges digitale tekster og skoletekster. Computersociolingvistik : metoder til visualisering af regional variation i sociale medier / Dirk Hovy og Pia Quist. Elisabeth Muth Andersen: Konversationsanalyse : sygdom på nettet. Kristine Køhler Mortensen: Multimodalitet : venskaber på tværs af billeder og tekst. Andreas Candefors Stæhr: Sproglig etnografi : sociale medier og kommunikativ refleksivitet. Kritisk diskursanalyse : sorgbearbejdelse på Facebook / Michael Nebeling Petersen og Tobias Raun. Frans Gregersen: Verden har forandret sig : de sociale medier og sproget
  ISBN nr.: 
  9788759325964
  Omfang: 
  304 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:54531796|260|a
  Available: 
  870970-basis:54531796|980|a
 4. Digitale metoder : at skabe, analysere og dele data (Ved Kirsten Drotner og Sara Mosberg Iversen)

  • Bog
  19.6107 DIG

  Digitale metoder : at skabe, analysere og dele data (Ved Kirsten Drotner og Sara Mosberg Iversen)

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53374883|980|.
  Bidrag af: 
  Ditte Laursen, Kirsten Drotner, Sara Mosberg Iversen
  Note: 
  Indhold: Digitale metoder : hvorfor, hvad, hvordan / Kirsten Drotner og Sara Mosberg Iversen ; Del 1 - at skabe indhold (Metoder til indsamling af internetmateriale og deres effekt på senere analyser - med Facebook som eksempel / Ditte Laursen, Niels Brügger og Kjetil Sandvik. Vitus Vestergaard: Datagenerering med API fra sociale netværksplatforme. Helle Strandgaard Jensen: Digitale arkiver som medskabere i ny historieskrivning. Anders Koed Madsen: Mellem algoritmisk automatisering og faglig intuition : semantisk netværksanalyse og participatorisk datadesign) ; Del 2 - at analysere indhold (Jakob Linaa: Same, same - but different : udfordringer og muligheder ved at undersøge og sammenligne Facebook og Twitter. Christian Kobbernagel: Google Analytics : et analyseværktøj i strategisk, digital kommunikationsplanlægning. Sara Mosberg Iversen: Med NVivo som analysepartner. Anders Stig Christensen: Multimodal transskription og analyse af brugergenereret indhold) ; Del 3 - at dele indhold (Anette Grønning: Sensitivt digitalt medieindhold : at undersøge fostre på Facebook. Lisbeth Frølunde: Akademisk video : forskeren som formidler, historiefortæller eller dialogpartner. Sigurd Trolle Gronemann: Digitale designprocesser i digital formidling)
  ISBN nr.: 
  9788759327937
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:53374883|260|a
  Available: 
  870970-basis:53374883|980|a
 5. Didaktik, design og digitalisering

  • Bog
  19.639 DID

  Didaktik, design og digitalisering

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Om digitalt didaktisk design med brug af web- og mobilteknologi med fokus på muligheder og problemstillinger i forhold til læring og kommunikation
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52198100|980|.
  Bidrag af: 
  Jens Jørgen Hansen (f. 1967-12-23), Nina Bonderup Dohn
  Note: 
  Indhold: Teoretiske perspektiver (Didaktik, design og digitalisering : en begrebsoversigt ; Begrebet "didaktisk design" : et kritisk overblik over betydninger / Nina Bonderup Dohn og Jens Jørgen Hansen. Jens Jørgen Hansen: Internettets metaforer : steder for netværksdannelse, vidensarkivering, transaktioner og læring) ; Teknologiske tendenser og deres didaktiske muligheder (Jesper Jensen: Web 3.0's didaktiske potentialer. Lars Johnsen: Læringsobjekter 3.0 : digitalt design af åbent læringsindhold på the web of data. Bo Skøtt: E-bogen som udfordring for folkebibliotekernes almendidaktiske opgaver) ; Realisering af digitalt didaktisk design (iPads' affordances i undervisningen / Else Lauridsen og Jens Jørgen Hansen. Affordances for læring i web 2.0 : en rodvækstanalyse af kommunikation i organiserede sociale bevægelser / Veronica Yepez-Reyes og Nina Bonderup Dohn. Margrethe Hansen Møller: Vejledning på biblioteket : vejledningsteori og offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Kirstin Remvig: Når skolen digitaliseres)
  ISBN nr.: 
  9788759324554
  Omfang: 
  249 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:52198100|260|a
  Available: 
  870970-basis:52198100|980|a
 6. Nye vidensmedier : kultur, læring, kommunikation

  • Bog
  07.01 NYE

  Nye vidensmedier : kultur, læring, kommunikation

  2011
  1. udgave, 2. oplag (2012)
  Diskussion af de nye mediers funktion i formidling og tilegnelse af viden
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:28785291|980|.
  Bidrag af: 
  Helene Høyrup, Hans Jørn Nielsen (f. 1948), Hans Dam Christensen
  Note: 
  Indhold: Viden, medier, vidensmedier (Jørgen Bang: Hvad gør et medie til et vidensmedie? Birger Hjørland: Vidensmedier : et videnskabsteoretisk grundlag. Charles Bazerman: Systemer for dokumenter, systemer for aktivitet og systemer for information. Hans Dam Christensen: Billeder og viden : om visuelle medier, vidensbilleder og lidt om billedviden. Helene Høyrup: Digital literacy : en kulturel vidensmedieringsoptik). Sociale medier : læring, social mening og socialt fællesskab (Tove Arendt Rasmussen: Social mening og viden på sociale video sites. Lotte Nyboe: Boggnasker.dk : viden, leg og læring gennem deltagelse. Hans Jørn Nielsen: Hey! Hva' så? : fatisk funktion i sociale mediers kommunikation - med særligt henblik på bibliotekerne). Lærings- og vidensressourcer på internettet (Christian Dalsgaard: Vidensmediers liv på nettet. Trine Schreiber: Vidensmedier som kommunikative handlinger : om webbaserede tutorials' retoriske organisering og konsekvenser. Carl Gustav Johannsen: Sociale teknologier og web 2.0 som vidensmedier). Analoge vidensmedier - i bogen, i fiktionen og i det fysiske rum (Lars Ole Sauerberg: Encyklopædi og Gutenberg-parentesen. Annemette Hejlsted: Fiktion som vidensmedie. Hans Elbeshausen: København læser og flanørens skildpadde. Line Hjort Christensen: Maskespil : udstillingen som viden og didaktisk eksperiment). En kritisk teori om vidensmedier (Jack Andersen: Videnskritik : en kritisk teori om vidensmedier)
  ISBN nr.: 
  9788759315620
  Omfang: 
  318 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:28785291|260|a
  Available: 
  870970-basis:28785291|980|a
 7. Viden i spil : forskningsbibliotekers funktioner i forandring

  • Bog
  02.1 VID

  Viden i spil : forskningsbibliotekers funktioner i forandring

  2012
  1. udgave, 1. oplag (2012)
  Nogle baggrundsanalyser af hvad der kræves for at kunne udvikle nye funktioner for forskningsbiblioteker i det digitale vidensamfund
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29735506|980|.
  Bidrag af: 
  Helene Høyrup, Hans Jørn Nielsen (f. 1948), Birger Hjørland
  Note: 
  Indhold: Udfordringer i overgangen til digital kultur (Michael Cotta-Schønberg: Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012. Luke Tredinnick: Det analoge bibliotek i den digitale verden : biblioteksprofessionen i forandring. Hans Jørn Nielsen: Videnskabelig kommunikation og forskningsbiblioteker i en digital tid. Birger Hjørland: Informations- og dokumentformidlingens teoretiske grundlag). Nye modeller for informationsformidling (Niels D. Lund: Forskningsbibliotekers udstillingsvinduer og digitalisering som opmærksomhed. Viden i spil : KVINFOs biblioteks digitale informationsformidling / Jytte Nielsen og Siri Falkenstrøm. Yngvil Beyer: @jensstoltenberg talte til oss på twitter : digitalt fødte objekter som kulturarv. Birger Hjørland: Metadata i spil. Hans Dam Christensen: Informationssøgning på højt niveau? : om UNISIST, kunsthistorie og videnskabelige domæner i teorien). Udvikling i forsknings- og læringssupport (Jan Nolin: At genskabe forbindelsen mellem forskere og bibliotekarer igennem personaliserede meta-tjenester. Carl Gustav Johannsen: Forskningsbibliotekernes bidrag til produktion af evidensbaseret viden. Akademiska bibliotekariers förhällningssätt til forskares publiceringsstrategier : med särskilt avseende på frågan om open access / Krister Johannesson og Joacim Hansson. Bo Öhrström: Biblioteker som katalysator for udviklingen af Danmark som innovativt samfund. Helene Høyrup: Digital information og læring : tre modeller for integration)
  ISBN nr.: 
  9788759316665
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:29735506|260|a
  Available: 
  870970-basis:29735506|980|a
 8. Facebook - fra socialt netværk til metamedie

  • Bog
  19.6393 FAC

  Facebook - fra socialt netværk til metamedie

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Bidrag fra en række danske forskere og andre med indsigt i sociale medier om Facebooks historie og aktuelle anvendelse i Danmark, og om Facebooks sociale konsekvenser og dets rolle i den politiske offentlighed, i journalistikken og for virksomheder
  Find den her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50704696|980|.
  Bidrag af: 
  Jakob Linaa Jensen, Jesper Tække
  Note: 
  Indhold: Indledning : Facebook i den danske hverdag - fra socialt netværk til metamedie / Jakob Linaa Jensen og Jesper Tække. Facebook som mediefænomen (Niels Brügger: Facebooks historie : udviklingen af en tom struktur. Lisbeth Klastrup: Danskerne på Facebook : et globalt eller nationalt kulturfællesskab? Jesper Tække: Facebook og social ambivalens). Facebook og sociale relationer (Stine Lomborg: Genreforhandling som kommunikativ praksis på Facebook. Anne Scott Sørensen: Facebook - kommunikation for kommunikationens skyld? Anna Katrine Skall Sørensen: Venskab i krise? : venner og venskab i de sociale mediers tidsalder. Malene Charlotte Larsen: Unges identitetsdannelse på Facebook). Facebook og samfundet (Jakob Linaa Jensen: Facebook som politisk offentlighed. Henrik Bødker: Sociale medier som journalistisk kommentarfilter. Lars Holmgaard Christensen: Facebook som nyhedskanal : det sociales nyhedsværdi. Krisekommunikation på Facebook / Jens Nielsen og Søren Dahm)
  ISBN nr.: 
  9788759317679
  Omfang: 
  272 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  By: 
  870970-basis:50704696|260|a
  Available: 
  870970-basis:50704696|980|a