Sundhedsdatastyrelsen

Link til hjemmesiden: Sundhedsdatastyrelsen 

Fri adgang

Giver adgang til nøgletal på sundhedsområdet: kræft, fertilitet, stofmisbrugere i behandling, tvang i psykiatrien, dødsårsager med mere.