SHERPA/RoMEO

Database, som registrerer udvalgte udgiveres copyrightaftaler (Copyright Transfer Agreements). Sherpa er et partnerskab af engelske forskningsbaserede universiteter og organisationer, som arbejder med open access, selvarkivering og udgiveres copyrightpolitikker i Europa og resten af verden.

Adgang
Fri adgang til SHERPA/RoMEO