Reviews

Der findes mange forskellige reviewtyper og i litteraturen er der ikke konsensus om beskrivelsen og definitionen af dem, ligeledes er definitionerne også noget løse (Gough, Thomas, & Oliver, 2012). Med det in mente, vil vi alligevel give en indgang til de forskellige typer her. Du finder et link til en oversigt over de forskellige reviewtyper nederst på siden.
 

Dokumentation
Til at dokumentere din søgning kan du bruge søgeprotokollen som også indeholder et flowskema fra biblioteket her. Du kan oprette et flowdiagram i word ved hjælp af Smart Art, i programmet Flowcharts som findes i Studietube, eller hente en af skabelonerne i PRISMA her.

Cadima
Skal du udarbejde et review, anbefaler vi det gratis program Cadima
. I Cadima har du mulighed for at samarbejde med et ubegrænset antal reviewer og du kan importere, sortere, vurdere litteratur, udføre dataekstraktion og udtrække et flowdiagram. 

PRISMA
Skal du lave et systematisk review eller en metaanalyse, er det en rigtig god idé at gå ind på siden
 PRISMA, hvor du b.la. finder en checkliste og et flowdiagram. 

 

State of the art review/Litterature review

Et state of the art review omtales også som en forskningsoversigt eller en forskningskortlægning. Et state of the art er en reviewtype, som har til formål at kortlægge den eksisterende forskning indenfor et givent område. Målet er at påpege de huller der måtte være i den eksisterende viden og samtidig placere/argumentere for relevancen af dit udviklings- eller forskningsprojekt. Forskningskortlægningen vil ofte være narrativ i sin form og en del af en forskningsansøgning, afhandling, artikel eller anden publikation.

I modsætning til et systematisk review har en forskningsoversigt normalt ikke til formål at indsamle al tilgængelig viden om et emne, men i stedet at finde det vigtigste indenfor et givent område. Der kan være stor forskel på tidsforbruget, men litteratursøgningen bør være grundige for at kunne afdække den eksisterende forskning (Grant & Booth, 2009).  

Her kan du læse mere om et State of the art review.

 

Andre reviewtyper

SDUB har lavet en oversigt over nogle af de forskellige reviewtyper. Du kan få overblikket her og bagefter dykke ned i den teoretiske litteratur.

Syddansk Universitetsbibliotek (2021, 3. marts). Type af forskellige reviewtyper karakteriseret efter anvendt metode.
https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/bibpdf/type+af+review+karakteriseret+efter+anvendt+metode.pdf

 

Har du brug for hjælp eller vejledning kan du sende os en mail: forskningsservice-bib@ucsyd.dk(link is external)