Predatory Journals

Predatory Journal eller tvivlsomme tidsskrifter er OA tidsskrifter der er forklædt som et forskningstidsskrift, men som ikke overholder regler for videnskabelig redelighed. Det kan f.eks. udmøntes i en ikke-akademisk redaktion, opkrævning af høje gebyrer for publicering og ved efterligning af titel på anerkendte tidsskrifter. Tidskrifterne er kendetegnet ved, at de (mod betaling) publicerer artikler med mangelfuld eller slet ingen peer review-proces. 

 

Hvordan undgår du Predatory Journals?

  • Findes tidsskriftet på DOAJS positivliste er det som udgangspunkt O.K
  • Findes tidsskriftet på BEALL' S negativliste er det tvivlsomt
  • Er udgiveren medlem af OASPA  (Open Access Scholarly Publishers Association) er det som udgangspunkt O.K
  • Spørg dine kolegaer/nerværk om de kender tidsskriftet
  • Slå adressen op på Google Streetview, ser der ud til at ligge et forlag på adressen?

​Brug den sunde fornuft

  • Får du en smigrende uopfordret henvendelse. Vær på vagt!​
  • Hvor hurtig er review processen? I et tidsskrift med en rigtig peer review proces kan det tage måneder, op til et år. ​
  • Hvor mange kommentarer får du tilbage? (manglende peer review proces)

Thing, check, submit
Vil du gerne have flere gode råd, så kan du finde mere på denne tjekliste.