Nettet

Nettet er ligesom alt andet materiale dækket af Ophavsretsloven.
 
Kort fortalt:
  • Du må ikke lave kopier af hjemmesider uden ophavsmandens tilladelse.
  • Du må gerne printe eller tage screenshots af hjemmesider, med begrænsninger - se nedenfor.
  • Du må gerne linke og deep-linke til materiale, forudsat at det er til undervisnings- eller privat brug og at materialet ikke er licensbelagt eller ulovligt tilgængeligt.
  • Du må gerne bruge materialer og artikler, som er udgivet som Open Access, til undervisningsbrug.
  • Værker og materialer der er udgivet under Creative Commons licensen følger disse - se mere nedenfor.

 

Digitalt materiale
Digitale materialer, som for eksempel eksterne hjemmesider, skal opfattes som værker på lige fod med andre former for værker.

Du må ikke lave kopier af hjemmesider uden ophavsmandens tilladelse.

Du må gerne tage print fra hjemmesider, ifølge kopieringsaftalen med Copydan. Er der tale om en selvstændig fil, f.eks. en pdf-fil, der ligger på en hjemmeside, beregnes der 20 % max. 30 sider af filens samlede sidetal. Er det almindelige indholdssider på en hjemmeside, kan det være svært at vurdere det samlede sidetal, som man kan beregne de 20 % max. 30 sider ud fra. Tommelfingerreglen er, at du kan bruge, hvad der svarer til 30 printede sider.

 

Screenshots fra andre sites
Du må gerne tage screenshots fra hjemmesider, ifølge kopieringsaftalen med Copydan.

 

Links og deep links
I de senere år har der  været debatter og retssager om, hvordan og hvornår man kan deep linke, dvs. linke direkte fra ens eget site til en underside på en andens website. En dom ved EU-domstolen har fastslået (2014), at det ikke er ulovligt at deep linke på hjemmesider. Det forudsættes:

  • At materialet er lagt lovligt på nettet
  • At der ikke er tale om at omgå betalingsmure for licensbelagt materiale
  • At deep-linking ikke foregår systematisk og heller ikke udnyttes kommercielt.

Henvisninger til artikler på nettet foretages bedst med links. Selv om artiklen ligger beskyttet af en adgangskode kan der henvises med et link.

Du kan læse mere (side 87 ff): Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister

Creative Commons
Nogle ophavsmænd lægger deres værker ud på nettet under en Creative Commonslicens. Det er en rettighedsfraskrivelse, der går ud på, at du må bruge værket uden at spørge, på nogle særlige betingelser, som du kan læse mere om på:
http://www.creativecommons.dk
Alle, som har frembragt et værk, der kan beskyttes af ophavsret, kan udgive det under Creative Commons.

Gode steder at søge efter kreativt arbejde med en Creative Commons licens er Google og Flickr:
http://search.creativecommons.org

 

Open Access
Open Access er en benævnelse man bruger om digitaliseret tekst eller andet materiale der publiceres online gratis og uden adgangsbegrænsning.

I forskningssammenhæng arbejder man med Open Access ud fra to modeller: Repositorier (online-arkiver) og tidsskrifter, og med åben adgang for læsere.

Forfatterne skal give samtykke til at deres tekster placeres i de åbne arkiver og de beholder selv ophavsretten.

Tekster hentet via Open Access kan bruges i e-læringssammenhænge, uden at der skal søges om tilladelse.