Lyd

Kort fortalt:

  • Du må gerne bruge meget korte udsnit af musiske værker i undervisningen. 
  • Du må derudover kun bruge musik i undervisningen hvis du har tilladelse fra Koda-Gramex. Der skal angives kunstnernavn og der skal stå at tilladelsen er givet via Koda-Gramex, inkl. link til deres hjemmesider.
  • Du må gerne bruge musik ved fester, koncerter, dimissioner, filmforevisninger mv.

 

Musik og e-læring
Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor du som underviser eller studerende nøjes med at citere ganske lidt af et musikværk, skal du derfor have tilladelse, før du bruger musik i e-læringssammenhæng. Tilladelsen fås via KODA og Gramex.

Brugeren skal angive navne på komponister og forfattere og angive følgende på hjemmesiden: ”Musikken på denne hjemmeside er stillet til rådighed med tilladelse fra KODA og Gramex”. Samtidig skal der etableres links til KODA´s og Gramex’ hjemmesider.
 

Musik ved fester og dimissioner
Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter, dimissioner og filmforevisninger samt som baggrundsmusik.

Her kan du læse rammeaftalen med Koda-gramex.
 

Lydoptagelse af undervisning
Se dette link for mere information: Optagelse af undervisning

 

Digital kopiering
Du må kun kopiere lovlige værker.

Digital kopiering er kopiering ved hjælp af en cd- eller dvd-brænder - eller når du downloader fra nettet.
Du må lave digitale kopier af cd’er til personlig brug for din egen husstand. Det er dog ikke tilladt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer. Og du må heller ikke fremstille en kopi af en ulovlig kopi af en cd.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.