UC Viden

Underviserne har, med mindre andet er aftalt, ophavsretten til egen vidensproduktion, som ligger uden for deres undervisningspraksis. Det er den enkelte undervisers eget valg om materiale vedlægges/udgives i fuldtekst i UC Viden registreringssystemet.