De 10 principper

De ti principper for Citizen Science blev udviklet af arbejdsgruppen "Deling af bedst praksis og kapacitetsopbygning" under den Europæiske Forening for Borgervidenskab, ECSA. Idéen er at angive nogle af nøgleprincipperne for god praksis indenfor Citizen Science.

 

  1. Borgervidenskabsprojekter involverer aktivt borgere i forskningsprojekter, der generere ny viden eller øget forståelse.
  2. Borgervidenskabsprojekter fører til originale forskningsmæssige resultater.
  3.  Forskere såvel som borgere involveret i projektet drager fordel af at deltage.
  4. Deltagere i borgervidenskabsprojekter kan, hvis de ønsker det, deltage i flere dele af forskningsprocessen.
  5. Deltagere i borgervidenskabsprojekter bør modtage feedback fra projektet.
  6. Borgervidenskaber en videskabelig fremgangsmåde, der som andre videnskabelige fremgangsmåder har begrænsninger og bias, der skal tages i betragtning og kontrolleres for.
  7. Data og metadata fra borgervidenskabspjojekter gøres offentligt tilgængelig og om muligt publiceres resultater med gratis adgang (Open access).
  8. Deltagere i borgervidenskabsprojekter anerkendes i projektresultater og publikationer.
  9. Borgervidenskabsprojekter evalueres iforhold til deres videnskabelige resultater, datakvaliteten, de deltagendes oplevelse samt de mere vidtrækkende sociale og politiske konsekvenser af projektet.
  10. Lederne af borgervidenskabelige projekter bør tage højde for legalitet ogetiske overvejelser omkring ophavsret, intellektuel ejendomsret, datadelingsaftaler, fortrolighed og anerkendelse samt de miljømæssige konsekvenser af projektets aktiviteter.

Læs en mere uddybende gennemgang af de ti principper for Citizen Science.pdf.