Datakvalitet

Men hvad med datakvaliteten? Når mennesker uden forskningsmæssig uddannelse bliver en aktiv del af et forskningsprojekt, hvordan sikre man så datakvaliteten?

Punkt 6 fra "De ti principper om Citizen Science"

6. Borgervidenskaber er en videnskabelig fremgangsmåde, der som andre videnskabelige fremgangsmåder har begrænsninger og bias, der skal tages i betragtning og kontrolleres for. Imidlertid, modsat traditionelle videnskabelige fremgangsmåder, giver borgervidenskab mulighed for at involvere borgerne og demokratisere viden(skab).

Det vil altså sige, at når man arbejder med Citizen Science, skal man have en stærk struktur i forhold til dataindsamlingen, hvis det er her borgerne hjælper, samt metoder der kan sikre eller tjekke datakvaliteten. Et godt sted at starte, er ved at oprette en Data Management Plan- DPM.

 

Hvad er en Data Management Plan?

En data management plan beskriver de data, der danner grundlag for dit forskningsprojekt. Det indeholder oplysninger om, hvordan du vil samle, strukturere, analysere, udgive og dele dine data. desuden beskriver den, hvordan du håndterer eksterne krav og hvilken værdi, dine data kan have for andre forskere og for offentligheden.

Planlægning af dine aktiviteter i forhold til data management vil hjælpe dig med at:

  • Strukturere og organisere dine forskningsdata på bedst mulige måde, så de kan genfindes
  • Undgå tab af data og dobbeltarbejde
  • Promovere dit arbejde ved at gøre dine data FAIR: Findable, Accessible, Interoperable og Reusable
  • Øge impact af din forskning ved at publicere data, der understøtter dine resultater
  • Sikre at du overholder gældende lovgivning samt efterlever krav fra bevillingsgivere og udgivere 
  • Leve op til Dansk kodeks for forskningsintegrite (Code of Conduct)
  • Gøre din ansøgning om bevillinger mere succesfuld - de fleste bevillingsgivere forventer, at du udarbejder en data mangement plan
  • Identificere tekniske, lovmæssige og etiske udfordringer allerede i starten af dit forskningsprojekt

Tag et elærings-kursusus om forskningsdatastyring. Kurset er udviklet af de danske universiteter og består af tre selvstændige moduler. Hvert modul indeholder en video på 20 minutter. Kurset er åbent for alle og kan tages i eget tempo.

 

Gør dine data FAIR

Se videoen fra DTU Library, som fortæller om FAIR data.