Cinahl

Link til databasen: Klik her

International sundhedsfaglig database om f.eks. syge- og sundhedspleje, omsorg, førstehjælp, patientpsykologi, farmakologi. Databasen er delvis i fuldtekst, dvs. en stor del af artiklerne kan læses med det samme. Andre skal bestilles hjem gennem biblioteket. Cinahl er en engelsksproget database.