Center for ungdomsforskning

Link til hjemmesiden: cefu.dk
Fri adgang.

Center for ungdomsforskning forsker i unge, ungdom og ungdomsliv. CeFU arbejder tværfagligt, problemorienteret og praksisrelateret.

Bag CeFU står Foreningen Center for Ungdomsforskning, som består af en række institutioner og organisationer, der ønsker at være en del af et stærkt interessefællesskab omkring unge og forskningen i ungdomsliv. Organisatorisk er Center for Ungdomsforskning (CeFU) placeret på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, Campus København.