Billeder

Kort fortalt:

  • Til intern undervisningsbrug og opgaver må du bruge billeder fundet på nettet.
  • Til ekstern undervisningsbrug eller andet der skal deles uden for UC SYD skal du bruge billeder fra ColourBox.
  • Du skal altid angive fotografens/kunstnerens navn.


Som udgangspunkt er alle billeder ophavsretsligt beskyttet. Det betyder, at du skal have et samtykke til anvendelse fra rettighedshaveren.

For at lette brugen af billeder, har professionshøjskolerne og Copydan Billedkunst indgået en rammeaftale, som giver tilladelse til at bruge isolerede billeder. Billederne må anvendes af professionshøjskolens undervisere og studerende i undervisning og opgaveskrivning på professionshøjskolen eller ved eventuel fjernundervisning. Dvs. du må anvende billeder i videnregistreringssystemer til undervisnings-og opgavebrug, f.eks. i ItsLearning, de må blot ikke være eksternt tilgængelige.

Skal du bruge billeder uden for UC SYD, f.eks. til undervisning ud af huset, kan du bruge billeddatabasen ColourBox. ColourBox indeholder over 9 millioner billeder, og UC SYD har licens på samlingen, så du kan bruge billederne herfra til alle undervisningsmaterialer og opgaver.

Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af værket.

Læs om aftalen på Visuelle rettigheder i Danmark.